ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 90736
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/11/97
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MAYFAIR FASHIONS

EE 1616

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Owner of MAYFAIR FASHIONS

PANDORA TASOU PANAYIDES ESTATES LIMITED

HE 4592

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of PANDORA TASOU PANAYIDES ESTATES LIMITED

GARAGE NIGHT CLUB-DISCO LIMITED

HE 30374

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of GARAGE NIGHT CLUB-DISCO LIMITED

DELPHI RESTAURANT LIMITED

HE 31827

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of DELPHI RESTAURANT LIMITED

SARONICOS RESTAURANT LIMITED

HE 31830

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of SARONICOS RESTAURANT LIMITED

JUNO PROPERTIES LIMITED

HE 35370

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of JUNO PROPERTIES LIMITED

G & A PANAYIDES PUBS LIMITED

HE 43473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of G & A PANAYIDES PUBS LIMITED

G & A PANAYIDES PUBS LIMITED

HE 43473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of G & A PANAYIDES PUBS LIMITED

IACHOS RESTAURANTS LIMITED

HE 44050

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of IACHOS RESTAURANTS LIMITED

IACHOS RESTAURANTS LIMITED

HE 44050

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of IACHOS RESTAURANTS LIMITED

MARKOU & PANAYIDES LIMITED

HE 46266

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of MARKOU & PANAYIDES LIMITED

MARKOU & PANAYIDES LIMITED

HE 46266

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of MARKOU & PANAYIDES LIMITED

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52978

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.M. RESTAURANT LIMITED

HE 65208

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of G.A.M. RESTAURANT LIMITED

NPT LIMITED

HE 74548

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of NPT LIMITED

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90736

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEO-BLANCA NIGHT SPOT LIMITED

HE 167023

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of GEO-BLANCA NIGHT SPOT LIMITED

DESIGNER MOLECULES LTD

HE 331422

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of DESIGNER MOLECULES LTD

P & G PANAYIDES BROS LIMITED

HE 333748

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of P & G PANAYIDES BROS LIMITED

P & G PANAYIDES BROS LIMITED

HE 333748

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Secretary of P & G PANAYIDES BROS LIMITED

ORIVANDOR LIMITED

HE 376529

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ who is Director of ORIVANDOR LIMITED

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90736

Related to ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ who is Secretary of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.