ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 93298
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/03/98
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

INTERATLAS LIMITED

HE 72239

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of INTERATLAS LIMITED

INTERSEAL LIMITED

HE 72240

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of INTERSEAL LIMITED

SUPERGLOBAL COMPANY LIMITED

HE 72647

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of SUPERGLOBAL COMPANY LIMITED

ANIARACO HOLDINGS LIMITED

HE 73316

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ANIARACO HOLDINGS LIMITED

VITACAN (CYPRUS) LIMITED

HE 86464

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of VITACAN (CYPRUS) LIMITED

ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93298

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

AMISCAN INVESTMENTS LIMITED

HE 98926

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of AMISCAN INVESTMENTS LIMITED

TESINA TRADING & INVESTMENT LIMITED

HE 117598

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of TESINA TRADING & INVESTMENT LIMITED

ROSIERA INVESTMENTS LIMITED

HE 127210

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ROSIERA INVESTMENTS LIMITED

ROVELLINO INVESTMENTS LIMITED

HE 129142

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ROVELLINO INVESTMENTS LIMITED

ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131264

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MERAPI HOLDINGS LIMITED

HE 144206

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of MERAPI HOLDINGS LIMITED

OPIMUS LIMITED

HE 164567

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of OPIMUS LIMITED

BONORANGE LIMITED

HE 179487

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of BONORANGE LIMITED

KONTALIGA HOLDINGS LIMITED

HE 201211

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of KONTALIGA HOLDINGS LIMITED

DRAGASANI ENTERPRISES LIMITED

HE 219682

Related to ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of DRAGASANI ENTERPRISES LIMITED

K & H FARMERS LIMITED

HE 6434

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of K & H FARMERS LIMITED

ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

S 11618

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is General Partner of ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16487

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PIERIDES COMPUTERS

EE 22701

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Owner of PIERIDES COMPUTERS

MITQUA QUARRIES LIMITED

HE 28804

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of MITQUA QUARRIES LIMITED

MATE QUARRIES LIMITED

HE 28808

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of MATE QUARRIES LIMITED

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31750

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Y. C. FOTOSPEED LIMITED

HE 32378

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of Y. C. FOTOSPEED LIMITED

ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΕΚΚΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40994

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΕΚΚΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TEXAS DRILL LIMITED

HE 45339

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of TEXAS DRILL LIMITED

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46849

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAVLOS PAVLIDES (ESTATES) LIMITED

HE 49081

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of PAVLOS PAVLIDES (ESTATES) LIMITED

Σ.Μ. Α/ΦΟΙ ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68175

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of Σ.Μ. Α/ΦΟΙ ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

APPEAL BOUTIQUE LIMITED

HE 75552

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of APPEAL BOUTIQUE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.