ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

Reg. Number:
S 11618
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
22/05/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

S 11618

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ who is General Partner of ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''H ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡA''

EE 38165

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ who is Owner of ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''H ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡA''

BC BUTTERFLY COSMETICS LIMITED

HE 361913

Related to ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ who is Director of BC BUTTERFLY COSMETICS LIMITED

K & H FARMERS LIMITED

HE 6434

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of K & H FARMERS LIMITED

ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

S 11618

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is General Partner of ΠΙΕΡΙΔΗΣ & ΠΙΕΡΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16487

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PIERIDES COMPUTERS

EE 22701

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Owner of PIERIDES COMPUTERS

MITQUA QUARRIES LIMITED

HE 28804

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of MITQUA QUARRIES LIMITED

MATE QUARRIES LIMITED

HE 28808

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of MATE QUARRIES LIMITED

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31750

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Y. C. FOTOSPEED LIMITED

HE 32378

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of Y. C. FOTOSPEED LIMITED

ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΕΚΚΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40994

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΕΚΚΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TEXAS DRILL LIMITED

HE 45339

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of TEXAS DRILL LIMITED

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46849

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAVLOS PAVLIDES (ESTATES) LIMITED

HE 49081

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of PAVLOS PAVLIDES (ESTATES) LIMITED

Σ.Μ. Α/ΦΟΙ ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68175

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Director of Σ.Μ. Α/ΦΟΙ ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

APPEAL BOUTIQUE LIMITED

HE 75552

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of APPEAL BOUTIQUE LIMITED

PRODROMOU BROS ESTATES LIMITED

HE 88426

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of PRODROMOU BROS ESTATES LIMITED

VIENNEZA LEATHER GOODS LIMITED

HE 89477

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of VIENNEZA LEATHER GOODS LIMITED

ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93298

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΧΑΜΠΗ & ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95138

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΦΟΥΡΝΟΣ ΧΑΜΠΗ & ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYBULG TRADING LIMITED

HE 105200

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of CYBULG TRADING LIMITED

ΑΡΧΟΝΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 112230

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΡΧΟΝΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DYNAMIC INSURANCE AGENCIES LIMITED

HE 136286

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of DYNAMIC INSURANCE AGENCIES LIMITED

LEO CANDY( TRADE & TOURS) LIMITED

HE 138858

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of LEO CANDY( TRADE & TOURS) LIMITED

Γ. ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ (ΓΥΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144188

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of Γ. ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ (ΓΥΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PANAYI & IERODIAKONOU DEVELOPERS LIMITED

HE 148330

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of PANAYI & IERODIAKONOU DEVELOPERS LIMITED

PIERCARS LIMITED

HE 151142

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of PIERCARS LIMITED

ΣΑΝΟΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 166612

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of ΣΑΝΟΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Κ ΚΑΤΗΡΗ (ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 250776

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Α & Κ ΚΑΤΗΡΗ (ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.