ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α. (ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 93703
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/04/98
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ARODAPHNE BAY DEVELOPMENT LIMITED

HE 5227

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ARODAPHNE BAY DEVELOPMENT LIMITED

Α/ΦΟΙ AΝΔΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6314

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ AΝΔΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6359

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6359

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEMBER OF THEMIS FOUR

S 8785

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of MEMBER OF THEMIS FOUR

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ

S 10827

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 16134

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

TONY'S SNACKS

EE 17531

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of TONY'S SNACKS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΕΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27855

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΕΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. ANDREOU REFINERS LIMITED

HE 28646

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of A. ANDREOU REFINERS LIMITED

AN. CUBE PRODUCTIONS

EE 29658

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of AN. CUBE PRODUCTIONS

MODENA CERAMICS LIMITED

HE 37271

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MODENA CERAMICS LIMITED

A.A. SOUVLAKI HOUSE

EE 39275

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of A.A. SOUVLAKI HOUSE

ANDREOU & ZACHARIOU ESTATES LIMITED

HE 39755

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ANDREOU & ZACHARIOU ESTATES LIMITED

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43227

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43227

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDONIS ANDREOU JEWELLERS LIMITED

HE 43358

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ANDONIS ANDREOU JEWELLERS LIMITED

GOLDEN METAMORPHOSIS

EE 46606

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of GOLDEN METAMORPHOSIS

Τ.Α.Α. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48625

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Τ.Α.Α. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Τ.Α.Α. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48625

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of Τ.Α.Α. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRA LIMITED

HE 77710

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CYPRA LIMITED

D.A. ROCKERS LIMITED

HE 78214

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of D.A. ROCKERS LIMITED

D.A. ROCKERS LIMITED

HE 78214

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of D.A. ROCKERS LIMITED

ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α. (ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93703

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α. (ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

G.E. TRADING CO. LIMITED

HE 98165

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of G.E. TRADING CO. LIMITED

STONE ART WORKS LIMITED

HE 106605

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of STONE ART WORKS LIMITED

STONE ART WORKS LIMITED

HE 106605

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of STONE ART WORKS LIMITED

Α. ΤΣΟΚΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108863

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Α. ΤΣΟΚΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

VONN LUFTELBERG LIMITED

HE 114044

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of VONN LUFTELBERG LIMITED

JUST REFINERS AND TECHNOLOGY (CYPRUS) LIMITED

HE 131196

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of JUST REFINERS AND TECHNOLOGY (CYPRUS) LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument