ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Reg. Number:
S 10015
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
08/07/98
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 10015

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

PHAROGYPT TRADING LIMITED

HE 39165

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of PHAROGYPT TRADING LIMITED

ANDREAS WATER SPORTS LIMITED

HE 42183

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ANDREAS WATER SPORTS LIMITED

SOTRA CHARTERING LIMITED

HE 50495

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SOTRA CHARTERING LIMITED

NEW HELVETIA HOTEL LIMITED

HE 54332

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of NEW HELVETIA HOTEL LIMITED

FLAVIA TRADING LIMITED

HE 54749

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of FLAVIA TRADING LIMITED

WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

HE 61774

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 61775

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

ILOTRUST TRADING LIMITED

HE 63936

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ILOTRUST TRADING LIMITED

MED SOTRA TRANSPORT LIMITED

HE 65422

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MED SOTRA TRANSPORT LIMITED

COSILAND ENTERPRISES CO LIMITED

HE 65743

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of COSILAND ENTERPRISES CO LIMITED

WIPAND TRADING CO LIMITED

HE 70747

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of WIPAND TRADING CO LIMITED

AZOPEN TRADING CO LIMITED

HE 72048

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of AZOPEN TRADING CO LIMITED

TRANS DOL SHIPPING LIMITED

HE 73012

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of TRANS DOL SHIPPING LIMITED

METLAR ENTERPRISES LIMITED

HE 75676

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of METLAR ENTERPRISES LIMITED

MADIZE ENTERPRISES LIMITED

HE 75970

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MADIZE ENTERPRISES LIMITED

BOOMER SECRETARIAL LIMITED

HE 77993

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of BOOMER SECRETARIAL LIMITED

FIREPRO CYPRUS LIMITED

HE 79791

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of FIREPRO CYPRUS LIMITED

GALITRON ENTERPRISES LIMITED

HE 80703

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of GALITRON ENTERPRISES LIMITED

OMEGA BIOMEDICAL LIMITED

HE 82832

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of OMEGA BIOMEDICAL LIMITED

KLEYDAR TRADING LIMITED

HE 83254

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of KLEYDAR TRADING LIMITED

HAKENDA ENTERPRISES LIMITED

HE 83807

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of HAKENDA ENTERPRISES LIMITED

PRESLAM ENTERPRISES LIMITED

HE 86335

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of PRESLAM ENTERPRISES LIMITED

KRILIAN ENTERPRISES LIMITED

HE 92683

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of KRILIAN ENTERPRISES LIMITED

INVAM ENTERPRISES LIMITED

HE 96735

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of INVAM ENTERPRISES LIMITED

VEFET ENTERPRISES LIMITED

HE 97503

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of VEFET ENTERPRISES LIMITED

KOPERNEL ENTERPRISES LIMITED

HE 98161

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of KOPERNEL ENTERPRISES LIMITED

EXANDOR CO. LIMITED

HE 101160

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of EXANDOR CO. LIMITED

COSMO TET LIMITED

HE 118062

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of COSMO TET LIMITED

THE SMILE FOUNDATION LIMITED

HE 250170

Related to ΕΡΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of THE SMILE FOUNDATION LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.