ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Reg. Number:
S 10175
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
10/06/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

S 10175

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is General Partner of ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20277

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ZANNETOS & GERMANOS (GARAGE) LIMITED

HE 66619

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of ZANNETOS & GERMANOS (GARAGE) LIMITED

FRIENDFIRST LIMITED

HE 194798

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of FRIENDFIRST LIMITED

A & V BOUTIQUE LTD

HE 252939

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of A & V BOUTIQUE LTD

A & V BOUTIQUE LTD

HE 252939

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Secretary of A & V BOUTIQUE LTD

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 316163

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

FINEMA HOLDINGS LIMITED

HE 351950

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of FINEMA HOLDINGS LIMITED

AGE PGE ESTATES MANAGEMENT LTD

ΗΕ 405649

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of AGE PGE ESTATES MANAGEMENT LTD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406699

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 406699

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

S 10175

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ who is General Partner of ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΝΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20277

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIDIA ENTERTAINMENT LIMITED

HE 92346

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ who is Director of VIDIA ENTERTAINMENT LIMITED

FRIENDFIRST LIMITED

HE 194798

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ who is Director of FRIENDFIRST LIMITED

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 316163

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ who is Director of ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.