ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. & Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Reg. Number:
S 10308
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
10/03/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

DIVUS CLOTHING CO.

S 8286

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is General Partner of DIVUS CLOTHING CO.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. & Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

S 10308

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is General Partner of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. & Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ANDRI MICHAELIDOU CULTURAL PRODUCTIONS

EE 15935

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Owner of ANDRI MICHAELIDOU CULTURAL PRODUCTIONS

PANAMECH TRADING

EE 17891

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Owner of PANAMECH TRADING

MICHAEL DIONYSIOU MICHAEL (CLOTHING) LIMITED

HE 48998

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of MICHAEL DIONYSIOU MICHAEL (CLOTHING) LIMITED

A & ELVI TRADING LIMITED

HE 50448

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of A & ELVI TRADING LIMITED

LEANCO LIMITED

HE 69557

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of LEANCO LIMITED

M.S.A. MICHAELIDES (HOLDINGS) LIMITED

HE 75165

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of M.S.A. MICHAELIDES (HOLDINGS) LIMITED

M.S.A. MICHAELIDES EDUCATION LIMITED

HE 106789

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of M.S.A. MICHAELIDES EDUCATION LIMITED

I.Q. MOTOR CAR TRADING LIMITED

HE 109784

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of I.Q. MOTOR CAR TRADING LIMITED

D & A PAPERLAND LIMITED

HE 120907

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of D & A PAPERLAND LIMITED

ANDRI CULTURAL PRODUCTIONS LIMITED

HE 123452

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of ANDRI CULTURAL PRODUCTIONS LIMITED

V.P. MOTORS LIMITED

HE 171347

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of V.P. MOTORS LIMITED

A. NICO MICHAELIDES KIOSK LTD

HE 183379

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of A. NICO MICHAELIDES KIOSK LTD

A. NICO MICHAELIDES KIOSK LTD

HE 183379

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of A. NICO MICHAELIDES KIOSK LTD

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 204980

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AIR FUSION MECHANICAL LΙΜITED

HE 213077

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Secretary of AIR FUSION MECHANICAL LΙΜITED

A A MI PERFORMANCES LTD

HE 320067

Related to ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of A A MI PERFORMANCES LTD

GRAIN MILLERS & TRADERS COMPANY LIMITED

HE 607

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of GRAIN MILLERS & TRADERS COMPANY LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΛΕΠΕΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1172

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΛΕΠΕΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3068

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

EE 3637

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ZYGIANA BEACH RESTAURANT

EE 6408

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ZYGIANA BEACH RESTAURANT

K & Y SERVICES

EE 7802

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of K & Y SERVICES

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. & Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

S 10308

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. & Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

LA VENTANA BIANCA

S 10366

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Limited Partner of LA VENTANA BIANCA

M & K DIMIOURGIES TEXTILES COLLECTION

S 10394

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Limited Partner of M & K DIMIOURGIES TEXTILES COLLECTION

MEGA MOVED E.C.K.P.M.

EE 24476

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of MEGA MOVED E.C.K.P.M.

MEGA MOVE E.C.K.P.M. EXPRESS

EE 24477

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of MEGA MOVE E.C.K.P.M. EXPRESS

ΜΕΓΑ ΟΠΟΥΦΚΙ

EE 24862

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ΜΕΓΑ ΟΠΟΥΦΚΙ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.