ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Reg. Number:
S 10378
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
06/09/00
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10378

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

S 10524

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

COMPASERVUS CO LIMITED

HE 62809

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of COMPASERVUS CO LIMITED

LEMPHIL SERVICES LIMITED

HE 103287

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of LEMPHIL SERVICES LIMITED

IMPESERVUS NOMINEES LIMITED

HE 128906

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of IMPESERVUS NOMINEES LIMITED

HOSKEN INVESTMENTS LIMITED

HE 204437

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of HOSKEN INVESTMENTS LIMITED

CASSILO HOLDINGS LIMITED

HE 214448

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of CASSILO HOLDINGS LIMITED

FLOWJET TRUSTEES LIMITED

HE 216443

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of FLOWJET TRUSTEES LIMITED

FLOWJET NOMINEES LIMITED

HE 216449

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of FLOWJET NOMINEES LIMITED

IMPERIUM PROPERTY SERVICES LIMITED

HE 238224

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of IMPERIUM PROPERTY SERVICES LIMITED

NICOS CHR. ANASTASIADES & PARTNERS LLC

HE 376059

Related to ΕΛΣΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ who is Director of NICOS CHR. ANASTASIADES & PARTNERS LLC

ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ

S 9043

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10378

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S. & S. (POTTERY) LIMITED

HE 20919

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of S. & S. (POTTERY) LIMITED

MITSIOU & MITSIOU COMPANY LIMITED

HE 21553

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of MITSIOU & MITSIOU COMPANY LIMITED

MOBANAS ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED

HE 21922

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of MOBANAS ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED

EMANON ENTERPRISES LIMITED

HE 21923

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of EMANON ENTERPRISES LIMITED

A.V.O.P. COMPANY LIMITED

HE 21970

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of A.V.O.P. COMPANY LIMITED

BENKEGAM ENTERPRISES LIMITED

HE 22107

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of BENKEGAM ENTERPRISES LIMITED

SA.NI.FA. ELECTRONIC GAMES COMPANY LIMITED

HE 22111

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of SA.NI.FA. ELECTRONIC GAMES COMPANY LIMITED

SA.NI.FA. ELECTRONIC GAMES COMPANY LIMITED

HE 22111

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of SA.NI.FA. ELECTRONIC GAMES COMPANY LIMITED

I & M TRADING & ESTATE AGENTS COMPANY LIMITED

HE 22179

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of I & M TRADING & ESTATE AGENTS COMPANY LIMITED

SAHELEYA MARINE COMPANY LIMITED

HE 24901

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of SAHELEYA MARINE COMPANY LIMITED

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28107

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28952

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

HE 30887

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

S.E.V.A.P. LIMITED

HE 32772

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of S.E.V.A.P. LIMITED

MONA KHATER PUBLISHING COMPANY LIMITED

HE 38300

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of MONA KHATER PUBLISHING COMPANY LIMITED

AL SORAYA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 42530

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of AL SORAYA ESTABLISHMENT LIMITED

PIERIS & NEOPHYTOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 44513

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of PIERIS & NEOPHYTOU TRADING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.