ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 28107
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/10/86
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28107

Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ who is Director of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PLOMATEX CO. LIMITED

HE 7740

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of PLOMATEX CO. LIMITED

PLOMATEX CO. LIMITED

HE 7740

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of PLOMATEX CO. LIMITED

ΦΩΤΟ ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

S 7885

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is General Partner of ΦΩΤΟ ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

NASIA COLLECTION

S 11062

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is General Partner of NASIA COLLECTION

THESIS GRAPHIC DESIGN SERVICES

EE 17577

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Owner of THESIS GRAPHIC DESIGN SERVICES

MAGREPA CONTRACTING LIMITED

HE 22309

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of MAGREPA CONTRACTING LIMITED

ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24307

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24307

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

HE 25199

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

HE 25199

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28107

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NASIA COLLECTION

EE 40272

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Owner of NASIA COLLECTION

WORLD OF TASTES (W.T.)

EE 45778

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Owner of WORLD OF TASTES (W.T.)

A.G.F. TRADING& ENGINEERING LIMITED

HE 70841

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of A.G.F. TRADING& ENGINEERING LIMITED

BIGOURELLE KNITTING LIMITED

HE 90037

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of BIGOURELLE KNITTING LIMITED

NETFON SERVICES LIMITED

HE 111272

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of NETFON SERVICES LIMITED

NETFON SERVICES LIMITED

HE 111272

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of NETFON SERVICES LIMITED

TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

HE 116840

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 140551

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is of ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

K. & M. CHRISTODOULIDES LIMITED

HE 178527

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of K. & M. CHRISTODOULIDES LIMITED

K. & M. CHRISTODOULIDES LIMITED

HE 178527

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of K. & M. CHRISTODOULIDES LIMITED

MANDO FASHION BOUTIQUE LTD

HE 253494

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of MANDO FASHION BOUTIQUE LTD

MANDO FASHION BOUTIQUE LTD

HE 253494

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of MANDO FASHION BOUTIQUE LTD

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΛΤΔ

HE 281146

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΛΤΔ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΛΤΔ

HE 281146

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΛΤΔ

YYY EKDOTIKI LIMITED

HE 285139

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ who is Director of YYY EKDOTIKI LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ

S 9043

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10378

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S. & S. (POTTERY) LIMITED

HE 20919

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of S. & S. (POTTERY) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.