Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

Reg. Number:
S 10412
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
21/12/00
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

S 10412

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is General Partner of Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

ANTARIS & CO

S 12138

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is General Partner of ANTARIS & CO

SAVVIDES DOROKOUPONIA SALES LIMITED

HE 84196

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Director of SAVVIDES DOROKOUPONIA SALES LIMITED

MEDITERRANEAN SUN (ANDRIANA) LIMITED

HE 300120

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Director of MEDITERRANEAN SUN (ANDRIANA) LIMITED

MEDITERRANEAN SUN (ANDRIANA) LIMITED

HE 300120

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Secretary of MEDITERRANEAN SUN (ANDRIANA) LIMITED

ROADSUN CAR RENTAL LIMITED

HE 322893

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Director of ROADSUN CAR RENTAL LIMITED

ROADSUN CAR RENTAL LIMITED

HE 322893

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ who is Secretary of ROADSUN CAR RENTAL LIMITED

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

S 10412

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

ANTARIS & CO

S 12138

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of ANTARIS & CO

PHOTOBANK LIMITED

HE 87616

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of PHOTOBANK LIMITED

PHOTOBANK LIMITED

HE 87616

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of PHOTOBANK LIMITED

ARCHISITE HOME DEVELOPMENT LIMITED

HE 103732

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ARCHISITE HOME DEVELOPMENT LIMITED

ARCHISITE HOME DEVELOPMENT LIMITED

HE 103732

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of ARCHISITE HOME DEVELOPMENT LIMITED

A. SAVVIDES ELASTIKON LIMITED

HE 107707

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of A. SAVVIDES ELASTIKON LIMITED

A.S. & A.S. PLUS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD

HE 136278

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of A.S. & A.S. PLUS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD

A.S. & A.S. PLUS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD

HE 136278

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of A.S. & A.S. PLUS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2790

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

SANTE ICE CREAM

S 5389

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of SANTE ICE CREAM

MICRONICS AGENCIES

S 6256

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of MICRONICS AGENCIES

PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

HE 6823

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

FINVISION HOLDINGS LIMITED

HE 6824

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of FINVISION HOLDINGS LIMITED

QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

HE 8618

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

S 10412

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

HE 22095

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

HE 28828

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.