ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 5172
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
03/11/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Related to REON LOUW who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΤΑΜΗΣ who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2790

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

SANTE ICE CREAM

S 5389

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of SANTE ICE CREAM

MICRONICS AGENCIES

S 6256

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of MICRONICS AGENCIES

PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

HE 6823

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

FINVISION HOLDINGS LIMITED

HE 6824

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of FINVISION HOLDINGS LIMITED

QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

HE 8618

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

S 10412

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

HE 22095

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

HE 28828

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

SAVVAS SAVVIDES CLEARING & FORWARDING LIMITED

HE 56791

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of SAVVAS SAVVIDES CLEARING & FORWARDING LIMITED

GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

HE 57313

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

HE 57313

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

''BON VIDA ENTERPRISES LIMITED''

HE 69314

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ''BON VIDA ENTERPRISES LIMITED''

SAVVIDES & CHRISTODOULOU LEISURE DEVELOPMENTS LIMITED

HE 83485

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVVIDES & CHRISTODOULOU LEISURE DEVELOPMENTS LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100974

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NIKIFOROS BROKERAGE & FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 109655

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of NIKIFOROS BROKERAGE & FINANCIAL SERVICES LIMITED

S.M.A. BROKERS LIMITED

HE 115508

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of S.M.A. BROKERS LIMITED

ALPHA TRANS LOGISTICS LIMITED

HE 134048

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of ALPHA TRANS LOGISTICS LIMITED

G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

HE 144907

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

HE 144907

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

C.G.C.I. LIMITED

HE 162957

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of C.G.C.I. LIMITED

G & A SAVVIDES ACCOUNTING SERVICES LIMITED

HE 163876

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G & A SAVVIDES ACCOUNTING SERVICES LIMITED

G. SAVVIDES ENTERPRISES LIMITED

HE 166296

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G. SAVVIDES ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.