ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 5172
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
03/11/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Potentially Related to REON LOUW who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΤΑΜΗΣ who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2790

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΟΥΡΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5172

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of ΚΑΤΤΑΜΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

SANTE ICE CREAM

S 5389

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of SANTE ICE CREAM

MICRONICS AGENCIES

S 6256

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of MICRONICS AGENCIES

PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

HE 6823

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of PARNASOS REAL ESTATES CO. LIMITED

FINVISION HOLDINGS LIMITED

HE 6824

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of FINVISION HOLDINGS LIMITED

QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

HE 8618

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of QUAILS FARM (G.S.) LIMITED

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

S 10412

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is General Partner of Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

HE 22095

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVABI IMPORTS-EXPORTS COMPANY LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 25460

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of C & S LAND DEVELOPERS LIMITED

ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

HE 28828

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ELCONTROL ENGINEERING LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

SAVVICO TRADING CO. LIMITED

HE 54948

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of SAVVICO TRADING CO. LIMITED

SAVVAS SAVVIDES CLEARING & FORWARDING LIMITED

HE 56791

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of SAVVAS SAVVIDES CLEARING & FORWARDING LIMITED

GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

HE 57313

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

HE 57313

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of GEOCYPRIA REAL ESTATES LIMITED

''BON VIDA ENTERPRISES LIMITED''

HE 69314

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ''BON VIDA ENTERPRISES LIMITED''

SAVVIDES & CHRISTODOULOU LEISURE DEVELOPMENTS LIMITED

HE 83485

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of SAVVIDES & CHRISTODOULOU LEISURE DEVELOPMENTS LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ" ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100974

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ" ΛΙΜΙΤΕΔ

NIKIFOROS BROKERAGE & FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 109655

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of NIKIFOROS BROKERAGE & FINANCIAL SERVICES LIMITED

S.M.A. BROKERS LIMITED

HE 115508

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of S.M.A. BROKERS LIMITED

G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

HE 144907

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

HE 144907

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of G. SAVVIDES PROPERTIES LIMITED

C.G.C.I. LIMITED

HE 162957

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of C.G.C.I. LIMITED

G & A SAVVIDES ACCOUNTING SERVICES LIMITED

HE 163876

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G & A SAVVIDES ACCOUNTING SERVICES LIMITED

G. SAVVIDES ENTERPRISES LIMITED

HE 166296

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Director of G. SAVVIDES ENTERPRISES LIMITED

A.S.K.K. LTD

HE 170754

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ who is Secretary of A.S.K.K. LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument