Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Reg. Number:
S 10897
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
31/03/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α/ΦΟΙ AΝΔΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6314

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ AΝΔΡΕΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6359

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

INSOLES MANUFACTURING

S 6578

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of INSOLES MANUFACTURING

ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

S 9950

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

S 10897

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ELKY HUMAN RESOURCE SERVICES

S 11646

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ELKY HUMAN RESOURCE SERVICES

ΑΚ ΕΝΤERPRISES

S 11650

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΑΚ ΕΝΤERPRISES

K.A.L. SPECIAL AMERICAN PIZZA

EE 15062

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K.A.L. SPECIAL AMERICAN PIZZA

ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17861

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOBRERO TRADING CO. LIMITED

HE 19599

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of SOBRERO TRADING CO. LIMITED

G. ANDREOU CONSULTANTS LIMITED

HE 23577

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of G. ANDREOU CONSULTANTS LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25827

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & A GENTRACO LIMITED

HE 26960

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of A & A GENTRACO LIMITED

KYRIAKOS ANDREOU PLASTICS LIMITED

HE 30591

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of KYRIAKOS ANDREOU PLASTICS LIMITED

TOTAL WATER TREATMENT (CYPRUS) LIMITED

HE 31793

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of TOTAL WATER TREATMENT (CYPRUS) LIMITED

ANDREOU PAINTERS LIMITED

HE 32366

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ANDREOU PAINTERS LIMITED

ANDREOU PAINTERS LIMITED

HE 32366

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ANDREOU PAINTERS LIMITED

OCEAN'S MUSIC ORCHESTRA LIMITED

HE 36025

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of OCEAN'S MUSIC ORCHESTRA LIMITED

Π.Μ.Α. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ-ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38893

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of Π.Μ.Α. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ-ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FOKIA LIMITED

HE 40624

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of FOKIA LIMITED

FOKIA LIMITED

HE 40624

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of FOKIA LIMITED

A & P OIL LIMITED

HE 42916

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of A & P OIL LIMITED

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟ ΤΡΕΛΛΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ

EE 44797

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟ ΤΡΕΛΛΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ

MERIT DATASCIENCE LIMITED

HE 54329

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MERIT DATASCIENCE LIMITED

GEMIG LIMITED

HE 70262

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of GEMIG LIMITED

A.M. SYRIAN ENGINEERING OF SAFETY (CYPRUS) LIMITED

HE 78947

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of A.M. SYRIAN ENGINEERING OF SAFETY (CYPRUS) LIMITED

BIGGINS TRADING LIMITED

HE 79439

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of BIGGINS TRADING LIMITED

KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS LTD

HE 82162

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS LTD

KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS LTD

HE 82162

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS LTD

DEMOHA LIMITED

HE 86445

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of DEMOHA LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument