ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 12319
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
12/09/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΑΒΒΑ & ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

S 9914

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is General Partner of ΣΑΒΒΑ & ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

N.E. ARISTODEMOU ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CONSULTANTS

S 10327

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Limited Partner of N.E. ARISTODEMOU ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CONSULTANTS

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

S 12319

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

NEW ROCK ENTERPRISES

EE 32218

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Owner of NEW ROCK ENTERPRISES

STYMIC TRADING CO. LIMITED

HE 70342

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of STYMIC TRADING CO. LIMITED

CAM COMPUTER (SERVICES) LIMITED

HE 71505

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of CAM COMPUTER (SERVICES) LIMITED

HAVERHILL TRADING LIMITED

HE 72260

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HAVERHILL TRADING LIMITED

WACO SERVICES LIMITED

HE 75315

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of WACO SERVICES LIMITED

WHITE - PLAINS ENTERPRISES LIMITED

HE 75316

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of WHITE - PLAINS ENTERPRISES LIMITED

NIRAM TRADING LIMITED

HE 75472

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of NIRAM TRADING LIMITED

DELLENA ENTERPRISES LIMITED

HE 75682

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of DELLENA ENTERPRISES LIMITED

CH. C. GENERAL OVERSEAS LIMITED

HE 76943

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of CH. C. GENERAL OVERSEAS LIMITED

VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

HE 80488

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

HE 80488

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

R.S.K. ENTERPRISES LIMITED

HE 89647

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of R.S.K. ENTERPRISES LIMITED

HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HE 90553

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HE 90553

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

VICKHALL HOLDINGS LIMITED

HE 91482

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of VICKHALL HOLDINGS LIMITED

HARTSVILLE TRADING LIMITED

HE 91952

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of HARTSVILLE TRADING LIMITED

HARTSVILLE TRADING LIMITED

HE 91952

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HARTSVILLE TRADING LIMITED

MED DECH SERVICES LIMITED

HE 94298

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of MED DECH SERVICES LIMITED

W.C.E. TELECOM LIMITED

HE 94963

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of W.C.E. TELECOM LIMITED

PARAGELIOS T. LIMITED

HE 96247

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of PARAGELIOS T. LIMITED

PARAGODA ENTERPRISES LIMITED

HE 96330

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of PARAGODA ENTERPRISES LIMITED

GWENTEL TRADING LIMITED

HE 97673

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of GWENTEL TRADING LIMITED

GEOKO ENGINEERING LIMITED

HE 98383

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of GEOKO ENGINEERING LIMITED

BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

HE 98426

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

HE 98426

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

NASARI HOLDINGS LIMITED

HE 99639

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of NASARI HOLDINGS LIMITED

NIREUS FOOD SYSTEMS (OVERSEAS) LIMITED

HE 100170

Potentially Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of NIREUS FOOD SYSTEMS (OVERSEAS) LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument