ΣΑΒΒΑ & ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Reg. Number:
S 9914
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
19/01/98
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΑΒΒΑ & ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

S 9914

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is General Partner of ΣΑΒΒΑ & ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

N.E. ARISTODEMOU ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CONSULTANTS

S 10327

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Limited Partner of N.E. ARISTODEMOU ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CONSULTANTS

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

S 12319

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

NEW ROCK ENTERPRISES

EE 32218

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Owner of NEW ROCK ENTERPRISES

STYMIC TRADING CO. LIMITED

HE 70342

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of STYMIC TRADING CO. LIMITED

CAM COMPUTER (SERVICES) LIMITED

HE 71505

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of CAM COMPUTER (SERVICES) LIMITED

HAVERHILL TRADING LIMITED

HE 72260

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HAVERHILL TRADING LIMITED

WACO SERVICES LIMITED

HE 75315

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of WACO SERVICES LIMITED

WHITE - PLAINS ENTERPRISES LIMITED

HE 75316

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of WHITE - PLAINS ENTERPRISES LIMITED

NIRAM TRADING LIMITED

HE 75472

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of NIRAM TRADING LIMITED

DELLENA ENTERPRISES LIMITED

HE 75682

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of DELLENA ENTERPRISES LIMITED

CH. C. GENERAL OVERSEAS LIMITED

HE 76943

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of CH. C. GENERAL OVERSEAS LIMITED

VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

HE 80488

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

HE 80488

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of VELMIRA ENTERPRISES LIMITED

R.S.K. ENTERPRISES LIMITED

HE 89647

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of R.S.K. ENTERPRISES LIMITED

HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HE 90553

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

HE 90553

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HILLSTINE HOLDINGS LIMITED

VICKHALL HOLDINGS LIMITED

HE 91482

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of VICKHALL HOLDINGS LIMITED

HARTSVILLE TRADING LIMITED

HE 91952

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of HARTSVILLE TRADING LIMITED

HARTSVILLE TRADING LIMITED

HE 91952

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of HARTSVILLE TRADING LIMITED

MED DECH SERVICES LIMITED

HE 94298

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of MED DECH SERVICES LIMITED

W.C.E. TELECOM LIMITED

HE 94963

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of W.C.E. TELECOM LIMITED

PARAGELIOS T. LIMITED

HE 96247

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of PARAGELIOS T. LIMITED

PARAGODA ENTERPRISES LIMITED

HE 96330

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of PARAGODA ENTERPRISES LIMITED

GWENTEL TRADING LIMITED

HE 97673

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of GWENTEL TRADING LIMITED

GEOKO ENGINEERING LIMITED

HE 98383

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of GEOKO ENGINEERING LIMITED

BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

HE 98426

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

HE 98426

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of BELLANCA DIRECT MARKET LIMITED

NASARI HOLDINGS LIMITED

HE 99639

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of NASARI HOLDINGS LIMITED

NIREUS FOOD SYSTEMS (OVERSEAS) LIMITED

HE 100170

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Secretary of NIREUS FOOD SYSTEMS (OVERSEAS) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.