ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΙΩΤΗΣ) Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Reg. Number:
S 3798
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
19/12/68
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΙΩΤΗΣ) Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

S 3798

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΗΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΙΩΤΗΣ) Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ASPHALTOS TRADE S.A.

AE 2185

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ASPHALTOS TRADE S.A.

M2M HELLAS LIMITED

AE 2592

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of M2M HELLAS LIMITED

HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

AE 2620

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

AE 2620

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

AE 2620

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of HOLNEST INVESTMENTS LIMITED

EMPIRE NAVIGATION INC.

AE 2972

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of EMPIRE NAVIGATION INC.

EMPIRE BULKERS LIMITED

AE 2973

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of EMPIRE BULKERS LIMITED

ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΙΩΤΗΣ) Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

S 3798

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΙΩΤΗΣ) Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ

S 4478

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ

D MARINOU & CO. AUDITORS-ACCOUNTANTS

S 8233

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of D MARINOU & CO. AUDITORS-ACCOUNTANTS

CHRIS & PHIL SIGNS

S 9231

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of CHRIS & PHIL SIGNS

WEB. NET. CAFE

S 9648

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of WEB. NET. CAFE

PHILIPPOU & CHRISTOU STEEL TRADERS

S 9734

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of PHILIPPOU & CHRISTOU STEEL TRADERS

PHILIP PHILIPPOU HEALTH STUDIO

EE 11187

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of PHILIP PHILIPPOU HEALTH STUDIO

CH.PH. FITNESS & NUTRITION SCIENCE

S 11397

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of CH.PH. FITNESS & NUTRITION SCIENCE

F.F. SWEETS CENTER

EE 13162

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of F.F. SWEETS CENTER

Δ. Ε. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13836

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Δ. Ε. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARMARAS NAVIGATION LIMITED

HE 16279

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of MARMARAS NAVIGATION LIMITED

ELPICO NOMINEES LIMITED

HE 17089

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ELPICO NOMINEES LIMITED

CYPROLIAISON LIMITED

HE 17265

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of CYPROLIAISON LIMITED

MOUNT OLYMPUS KENNEL

EE 20010

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of MOUNT OLYMPUS KENNEL

OSTT SHIPPING LIMITED

HE 21560

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of OSTT SHIPPING LIMITED

P & S COPY GRAPHIC SERVICES

EE 23000

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of P & S COPY GRAPHIC SERVICES

VENTOURIS FERRIES COMPANY LIMITED

HE 23131

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of VENTOURIS FERRIES COMPANY LIMITED

CONFESSION SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 26293

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of CONFESSION SHIPPING COMPANY LIMITED

MONOPOLY MARINE COMPANY LIMITED

HE 27451

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of MONOPOLY MARINE COMPANY LIMITED

CAWSAND SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 29227

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of CAWSAND SHIPPING COMPANY LIMITED

DAYMER SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 30050

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of DAYMER SHIPPING COMPANY LIMITED

DREXEL SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 30407

Potentially Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of DREXEL SHIPPING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument