ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΜΙΡΑΝΤΙ

Reg. Number:
S 4986
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
13/04/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΜΙΡΑΝΤΙ

S 4986

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is General Partner of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΜΙΡΑΝΤΙ

ΑΝΤΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

S 12572

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΙΤΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28624

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΙΤΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. & N. BRUSHCO LIMITED

HE 34700

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of M. & N. BRUSHCO LIMITED

M. & N. BRUSHCO LIMITED

HE 34700

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of M. & N. BRUSHCO LIMITED

FORVIOTISSA RESTAURANT LIMITED

HE 42035

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of FORVIOTISSA RESTAURANT LIMITED

FORVIOTISSA RESTAURANT LIMITED

HE 42035

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of FORVIOTISSA RESTAURANT LIMITED

G.G.A. DRILL LIMITED

HE 43112

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of G.G.A. DRILL LIMITED

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51150

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

OKEAN (G.J.) DRILLING LIMITED

HE 55558

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of OKEAN (G.J.) DRILLING LIMITED

MAROUSHIA ENTERPRISES LIMITED

HE 88187

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of MAROUSHIA ENTERPRISES LIMITED

G. NEOPHYTOU DRILLING LIMITED

HE 93760

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of G. NEOPHYTOU DRILLING LIMITED

ΠΑΝΕΣΑ (ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99621

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΠΑΝΕΣΑ (ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 133819

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

WELLCARE LIMITED

HE 142854

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of WELLCARE LIMITED

KERALA CO. LIMITED

HE 156603

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of KERALA CO. LIMITED

GEOVI CONSTRUCTION LIMITED

HE 182204

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of GEOVI CONSTRUCTION LIMITED

NEOFYTOU & PANTELI FOOD ENTERPRISES LTD

HE 193345

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of NEOFYTOU & PANTELI FOOD ENTERPRISES LTD

VERSINA HOLDINGS LIMITED

HE 256077

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of VERSINA HOLDINGS LIMITED

OROPAN MANAGEMENT LTD

HE 260702

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of OROPAN MANAGEMENT LTD

BIOSOFT LIMITED

HE 263419

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of BIOSOFT LIMITED

CYPROPERTIES DEVELOPMENTS & CONSTRUCTIONS LTD

HE 272442

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of CYPROPERTIES DEVELOPMENTS & CONSTRUCTIONS LTD

NOLIMITO HOLDING LIMITED

HE 336332

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of NOLIMITO HOLDING LIMITED

NOLIMITO HOLDING LIMITED

HE 336332

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of NOLIMITO HOLDING LIMITED

Γ.Ν. ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ

HE 349287

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of Γ.Ν. ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ

Γ.Ν. ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ

HE 349287

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of Γ.Ν. ΝΕΟΦΥΤΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ

G.C.N. AGORA TAVERN LTD

HE 371622

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of G.C.N. AGORA TAVERN LTD

G.C.N. AGORA TAVERN LTD

HE 371622

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Secretary of G.C.N. AGORA TAVERN LTD

GRAND NEOFYTOU LTD

ΗΕ 408237

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of GRAND NEOFYTOU LTD

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 404235

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.