ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Reg. Number:
S 5434
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
05/04/75
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

S 3703

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

S 5434

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Α & Γ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

S 7093

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is General Partner of Α & Γ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

EMELIA LIMITED

HE 9297

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of EMELIA LIMITED

DIGILIMA RECORDING STUDIO AND SCHOOL OF MUSIC

EE 14279

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Owner of DIGILIMA RECORDING STUDIO AND SCHOOL OF MUSIC

CORALSAND NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 30510

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of CORALSAND NAVIGATION COMPANY LIMITED

HAMILTON MARITIME COMPANY LIMITED

HE 30660

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of HAMILTON MARITIME COMPANY LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34320

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34763

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

BALLANDA SHOES LIMITED

HE 39717

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of BALLANDA SHOES LIMITED

BALLANDA SHOES LIMITED

HE 39717

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of BALLANDA SHOES LIMITED

Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40973

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NICK & A. EMBROIDERY LIMITED

HE 41842

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of NICK & A. EMBROIDERY LIMITED

EMG HOLDINGS LIMITED

HE 46816

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of EMG HOLDINGS LIMITED

A.V.M.Y. SOLES CO LIMITED

HE 48508

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of A.V.M.Y. SOLES CO LIMITED

A.V.M.Y. SOLES CO LIMITED

HE 48508

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of A.V.M.Y. SOLES CO LIMITED

BIG BOY FOOD PROCESSING LIMITED

HE 51444

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of BIG BOY FOOD PROCESSING LIMITED

BIG BOY FOOD PROCESSING LIMITED

HE 51444

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of BIG BOY FOOD PROCESSING LIMITED

D.J.A. CARGO MED LIMITED

HE 53458

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of D.J.A. CARGO MED LIMITED

ANDREAS GEORGIOU IOANNIDES TRADING LIMITED

HE 53827

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ANDREAS GEORGIOU IOANNIDES TRADING LIMITED

KRITI RUBI SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 61337

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of KRITI RUBI SHIPPING COMPANY LIMITED

MADISON MULTIMEDIA LIMITED

HE 68419

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of MADISON MULTIMEDIA LIMITED

MEGASTORE IOANNIDES (STATIONERY) LIMITED

HE 76646

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of MEGASTORE IOANNIDES (STATIONERY) LIMITED

AND. IOANNIDES (GENERAL MERCHANTISERS) LIMITED

HE 94898

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of AND. IOANNIDES (GENERAL MERCHANTISERS) LIMITED

(M & K) SECONDO TAVERNA LIMITED

HE 97797

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of (M & K) SECONDO TAVERNA LIMITED

S.P.I. SPIRITS (CYPRUS) LIMITED

HE 102536

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of S.P.I. SPIRITS (CYPRUS) LIMITED

YCAN INVESTMENT LIMITED

HE 108960

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of YCAN INVESTMENT LIMITED

EDORATA LIMITED

HE 120780

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of EDORATA LIMITED

EDORATA LIMITED

HE 120780

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of EDORATA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.