ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Reg. Number:
S 7575
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
06/08/84
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

AURORA ENTERPRISES

EE 1404

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of AURORA ENTERPRISES

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ VARCOCHEMICAL

S 5085

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ VARCOCHEMICAL

ALEX PLAST

EE 5178

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ALEX PLAST

FEO QUARRIES LIMITED

HE 7470

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of FEO QUARRIES LIMITED

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

S 7575

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ALECOS CONSTANTINOU TRADING CO. LIMITED

HE 15810

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ALECOS CONSTANTINOU TRADING CO. LIMITED

ALEX C. BODY CARE

EE 18648

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ALEX C. BODY CARE

ALEX ARTIST COLORS

EE 18649

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ALEX ARTIST COLORS

SEMEXCO LIMITED

HE 33095

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SEMEXCO LIMITED

ALECOS M. CONSTANTINOU GIVE AWAYS LIMITED

HE 72281

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ALECOS M. CONSTANTINOU GIVE AWAYS LIMITED

A. CONSTANTINOU TOOLHOUSE TRADING LIMITED

HE 83767

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A. CONSTANTINOU TOOLHOUSE TRADING LIMITED

NEOCHROM REPAIRS LIMITED

HE 88595

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEOCHROM REPAIRS LIMITED

APADANA TRADING CO LIMITED

HE 93491

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of APADANA TRADING CO LIMITED

NEOCHROM QUALITY PRODUCTS LIMITED

HE 95787

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEOCHROM QUALITY PRODUCTS LIMITED

NEOCHROM HOLDING LIMITED

HE 121511

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEOCHROM HOLDING LIMITED

GRAPEWOODS (CYPRUS) LIMITED

HE 130741

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GRAPEWOODS (CYPRUS) LIMITED

TRANSUN TRAVEL AGENCIES LIMITED

HE 150416

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of TRANSUN TRAVEL AGENCIES LIMITED

ΜΠΕΤΟΦΩΜ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ

HE 179292

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΜΠΕΤΟΦΩΜ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ

NEOCHROM LTD

HE 332312

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEOCHROM LTD

ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 665

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

STAR POLYBAG LIMITED

HE 1615

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAR POLYBAG LIMITED

ΧΥΤΡΟΙ

S 2488

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΧΥΤΡΟΙ

ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 3323

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3794

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

INFOCREDIT GROUP LIMITED

HE 4404

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INFOCREDIT GROUP LIMITED

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

S 7575

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8108

Related to ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.