ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΩΣ

Reg. Number:
EE 19518
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
16/11/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 2583

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 4686

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

PROMPT IMPRESS

EE 5577

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of PROMPT IMPRESS

MASPRIM CO.

S 7171

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of MASPRIM CO.

KINDALF CO

S 8304

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of KINDALF CO

PAVI HAIR STUDIO

S 8469

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of PAVI HAIR STUDIO

Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

S 9708

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ν. ΠΑΥΛΟΥ (ΒΩΝΙΑΤΗΣ) & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11934

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of Ν. ΠΑΥΛΟΥ (ΒΩΝΙΑΤΗΣ) & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ENVIROLITE HOLDINGS LIMITED

HE 19507

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ENVIROLITE HOLDINGS LIMITED

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΩΣ

EE 19518

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΩΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P. LA CUILLER

EE 27028

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of P.P. LA CUILLER

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29540

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29540

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31143

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31143

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NAVAHO SPORTS WEAR LIMITED

HE 31504

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of NAVAHO SPORTS WEAR LIMITED

C.F CASA DI FIRMA

EE 32585

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of C.F CASA DI FIRMA

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32974

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPIMA IMPORT AGENCIES LIMITED

HE 33013

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of CYPIMA IMPORT AGENCIES LIMITED

PETCO MANUFACTURING LIMITED

HE 33069

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of PETCO MANUFACTURING LIMITED

G.B. AND PAVLOS PAVLOU LIMITED

HE 33626

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of G.B. AND PAVLOS PAVLOU LIMITED

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35292

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P LARNACA PROPERTIES CY

EE 35643

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of P.P LARNACA PROPERTIES CY

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΙΓΑΣ

EE 35659

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΙΓΑΣ

G.H. PERFECT BODIES LIMITED

HE 36915

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of G.H. PERFECT BODIES LIMITED

G.H. PERFECT BODIES LIMITED

HE 36915

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of G.H. PERFECT BODIES LIMITED

P. POLSIGNS LIMITED

HE 37520

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of P. POLSIGNS LIMITED

P.A. OCEANWORLD

EE 37584

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of P.A. OCEANWORLD

M.BARBIER TRADING HOUSE

EE 39640

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of M.BARBIER TRADING HOUSE

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.