ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 23077
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/11/84
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΚΕΚΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΠΕΛΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52541

Related to ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΤΑΠΕΛΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99798

Related to ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ who is Director of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

AE 2669

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAVLOS APOSTOLIDES ESTATES LIMITED

HE 66623

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of PAVLOS APOSTOLIDES ESTATES LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66628

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98993

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

FILOMEDICA TRADING LIMITED

HE 333530

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ who is Director of FILOMEDICA TRADING LIMITED

MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 2583

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 4686

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

PROMPT IMPRESS

EE 5577

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of PROMPT IMPRESS

MASPRIM CO.

S 7171

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of MASPRIM CO.

KINDALF CO

S 8304

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of KINDALF CO

PAVI HAIR STUDIO

S 8469

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of PAVI HAIR STUDIO

Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

S 9708

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ν. ΠΑΥΛΟΥ (ΒΩΝΙΑΤΗΣ) & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11934

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of Ν. ΠΑΥΛΟΥ (ΒΩΝΙΑΤΗΣ) & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ENVIROLITE HOLDINGS LIMITED

HE 19507

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ENVIROLITE HOLDINGS LIMITED

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΩΣ

EE 19518

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΩΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23077

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ (ΑΔΕΛΦΟΙ) Κ. ΠΑΥΛΟΥ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P. LA CUILLER

EE 27028

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of P.P. LA CUILLER

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29540

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29540

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31143

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31143

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NAVAHO SPORTS WEAR LIMITED

HE 31504

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of NAVAHO SPORTS WEAR LIMITED

C.F CASA DI FIRMA

EE 32585

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of C.F CASA DI FIRMA

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32974

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.