ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 10573
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/01/78
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CYPRUS ENGINEERING STORES LIMITED

HE 2759

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of CYPRUS ENGINEERING STORES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

S 8993

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΤΟΡ

EE 10214

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΤΟΡ

ANTONIADES & ELEFTHERIOU URBAN DESIGN SERVICES

S 10292

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of ANTONIADES & ELEFTHERIOU URBAN DESIGN SERVICES

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AC ALTENS ENGINEERING

S 12275

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of AC ALTENS ENGINEERING

BULLDOG BAR-CAFE

EE 12570

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of BULLDOG BAR-CAFE

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16621

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16621

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & X EXPRESS AUTO SERVICES LIMITED

HE 40302

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of A & X EXPRESS AUTO SERVICES LIMITED

A & N ELEFTHERIOU UNPLASTICISED POLYVINYL CHLORIDE (UPVC) CENTRE LIMITED

HE 41631

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of A & N ELEFTHERIOU UNPLASTICISED POLYVINYL CHLORIDE (UPVC) CENTRE LIMITED

A & N ELEFTHERIOU UNPLASTICISED POLYVINYL CHLORIDE (UPVC) CENTRE LIMITED

HE 41631

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of A & N ELEFTHERIOU UNPLASTICISED POLYVINYL CHLORIDE (UPVC) CENTRE LIMITED

BLUE STAR CLEANING SERVICES

EE 44032

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of BLUE STAR CLEANING SERVICES

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΠΑΜΠΕΣΙΗΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46622

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΠΑΜΠΕΣΙΗΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΠΑΜΠΕΣΙΗΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46622

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΠΑΜΠΕΣΙΗΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & Α. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47044

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & Α. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52141

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52141

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 62814

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71226

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71226

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HAWK SECURITY SERVICES LIMITED

HE 82970

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of HAWK SECURITY SERVICES LIMITED

HAWK SECURITY SERVICES LIMITED

HE 82970

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of HAWK SECURITY SERVICES LIMITED

CYCYB LIMITED

HE 85096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of CYCYB LIMITED

POLYLEC ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 86873

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of POLYLEC ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

POLYLEC ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 86873

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of POLYLEC ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

ABREMA LIMITED

HE 87698

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ABREMA LIMITED

E.G.W. INFORMATION SERVICES LIMITED

HE 89256

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of E.G.W. INFORMATION SERVICES LIMITED

AN & GE COMPUTER TRAINING & SERVICES LIMITED

HE 92832

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of AN & GE COMPUTER TRAINING & SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.