Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 115254
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/10/20
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THE GOLDEN COIN

EE 5400

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of THE GOLDEN COIN

MOZAMA TRADING LIMITED

HE 36755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of MOZAMA TRADING LIMITED

BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

EE 42664

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76978

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103047

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159324

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

HE 313294

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

HE 335040

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HOSPITALITY ENTERPRISES LIMITED

HE 6416

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of HOSPITALITY ENTERPRISES LIMITED

A.A.C. ELEGANT CAFE BAR SWIMMING POOL

S 11606

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of A.A.C. ELEGANT CAFE BAR SWIMMING POOL

CHRYSOCHOU SUNNY BEACH CO. LIMITED

HE 17616

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CHRYSOCHOU SUNNY BEACH CO. LIMITED

SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

HE 17659

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

HE 17659

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

CAMAROS LIMITED

HE 31343

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CAMAROS LIMITED

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

EE 39881

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

KARPATHIA ENTERPRISES LIMITED

HE 41902

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KARPATHIA ENTERPRISES LIMITED

KARPATHIA ENTERPRISES LIMITED

HE 41902

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of KARPATHIA ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44235

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44235

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MERAMA ENTERPRISES LIMITED

HE 58714

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MERAMA ENTERPRISES LIMITED

MERAMA ENTERPRISES LIMITED

HE 58714

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MERAMA ENTERPRISES LIMITED

LOCARUS TRADING LIMITED

HE 60576

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of LOCARUS TRADING LIMITED

SWAN ENTERPRISES LIMITED

HE 71665

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SWAN ENTERPRISES LIMITED

S.I.P.A (OVERSEAS) LIMITED

HE 87814

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S.I.P.A (OVERSEAS) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.