ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

Reg. Number:
HE 327370
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
05/12/13
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Alternate Secretary of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

ARCH GLOBAL SERVICES (CYPRUS) LTD

HE 348579

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of ARCH GLOBAL SERVICES (CYPRUS) LTD

BENELY PROPERTIES LIMITED

HE 356559

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of BENELY PROPERTIES LIMITED

ARCOZIL PROPERTIES LIMITED

HE 356571

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of ARCOZIL PROPERTIES LIMITED

VARONY PROPERTIES LIMITED

HE 356609

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of VARONY PROPERTIES LIMITED

CORAMONO PROPERTIES LIMITED

HE 356678

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of CORAMONO PROPERTIES LIMITED

GALOZY PROPERTIES LIMITED

HE 356689

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of GALOZY PROPERTIES LIMITED

PRIMANTELA PROPERTIES LIMITED

HE 356748

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of PRIMANTELA PROPERTIES LIMITED

ARCH INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LTD

HE 359068

Related to ΑΓΙΣ ΜΕΤΑΞΑΣ who is Director of ARCH INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LTD

THE GOLDEN COIN

EE 5400

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of THE GOLDEN COIN

MOZAMA TRADING LIMITED

HE 36755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of MOZAMA TRADING LIMITED

BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

EE 42664

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76978

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103047

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159324

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

HE 313294

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

HE 335040

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

ELGIA & CO. LIMITED

HE 84675

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ELGIA & CO. LIMITED

ELGIA & CO. LIMITED

HE 84675

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ELGIA & CO. LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24011

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24011

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

THEODOROS & TOPHARIDES LIMITED

HE 27884

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of THEODOROS & TOPHARIDES LIMITED

A & D KYRIAKOU BROS DEVELOPER LIMITED

HE 142256

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of A & D KYRIAKOU BROS DEVELOPER LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.