Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 379703
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/02/18
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

THE GOLDEN COIN

EE 5400

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of THE GOLDEN COIN

MOZAMA TRADING LIMITED

HE 36755

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of MOZAMA TRADING LIMITED

BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

EE 42664

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76978

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103047

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159324

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

HE 313294

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

HE 335040

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103047

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

CHAMP5 LTD

HE 383669

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Director of CHAMP5 LTD

CHAMP5 LTD

HE 383669

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Secretary of CHAMP5 LTD

WALLMANS LTD

ΗΕ 414057

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Secretary of WALLMANS LTD

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 389824

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 389824

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Secretary of ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Potentially Related to ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΟΥ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

L.D.E. ELECTROTHERM LIMITED

HE 35210

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of L.D.E. ELECTROTHERM LIMITED

K-STUDIES INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES

EE 37646

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Owner of K-STUDIES INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES

CARLITOS LIMITED

HE 89599

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of CARLITOS LIMITED

Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

HE 284878

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

HE 284878

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

PRASIA INVESTMENTS LIMITED

HE 373712

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of PRASIA INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "23-08-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument