Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 379703
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/02/18
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THE GOLDEN COIN

EE 5400

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of THE GOLDEN COIN

MOZAMA TRADING LIMITED

HE 36755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of MOZAMA TRADING LIMITED

BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

EE 42664

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Owner of BATTLEFIELD LIVE CYPRUS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76978

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103047

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115254

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Κ.Χ. & Σ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151378

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Α/ΦΟΙ Α & Ν ΣΥΜΕΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159324

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

HE 313294

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of A.S. SYMEOU TRADING LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

HE 327370

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΙΑΤΗ (Λ&Μ)

N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

HE 335040

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of N.S. TECHNO-POLIS 20 ART CENTER LIMITED

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

CHAMP5 LTD

HE 383669

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Director of CHAMP5 LTD

CHAMP5 LTD

HE 383669

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ who is Secretary of CHAMP5 LTD

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 389824

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 389824

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ who is Secretary of ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

HE 379703

Related to ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΟΥ who is Director of Ο.Π.Α. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

L.D.E. ELECTROTHERM LIMITED

HE 35210

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of L.D.E. ELECTROTHERM LIMITED

K-STUDIES INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES

EE 37646

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Owner of K-STUDIES INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES

CARLITOS LIMITED

HE 89599

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of CARLITOS LIMITED

Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

HE 284878

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Director of Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

HE 284878

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of Μ. Ζ. & Κ. Ε. ΛΤΔ

PRASIA INVESTMENTS LIMITED

HE 373712

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of PRASIA INVESTMENTS LIMITED

ANGEA INVESTMENTS LIMITED

HE 373713

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of ANGEA INVESTMENTS LIMITED

IPATIA INVESTMENTS LIMITED

HE 373714

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ who is Secretary of IPATIA INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.