ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 124176
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/09/01
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124176

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is NULL of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

HE 35390

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

HE 35390

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124176

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

DRYOPE ENTERPRISES LIMITED

HE 146321

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of DRYOPE ENTERPRISES LIMITED

NEOCLEOUS CULTURAL FOUNDATION LIMITED

HE 189436

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is of NEOCLEOUS CULTURAL FOUNDATION LIMITED

DZI MEDIA LIMITED

HE 239378

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of DZI MEDIA LIMITED

MEDITERRANEAN MARITIME ARBITRATION ASSOCIATION LIMITED

HE 279190

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is of MEDITERRANEAN MARITIME ARBITRATION ASSOCIATION LIMITED

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 311114

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELIAS NEOCLEOUS & CO. LLC

HE 366680

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is Director of ELIAS NEOCLEOUS & CO. LLC

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 311114

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is NULL of ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ who is NULL of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "08-03-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument