ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 135220
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
20/12/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124176

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141270

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ who is of ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Related to ΑΝΝΑ ΤΣΙΦΤΕ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PHAEPA SECRETARIAL LIMITED

HE 10059

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PHAEPA SECRETARIAL LIMITED

PILCACO SECRETARIAL LIMITED

HE 11587

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PILCACO SECRETARIAL LIMITED

INDUSTRY POLYURETHANE SAVVAS LIMITED

HE 20851

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of INDUSTRY POLYURETHANE SAVVAS LIMITED

A. KZENI HANDMADE

EE 32305

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of A. KZENI HANDMADE

ANELENA SHOES ENTERPRISES LIMITED

HE 38661

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ANELENA SHOES ENTERPRISES LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α.Δ. ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ

EE 44205

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α.Δ. ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ

ANDRONICH TRADING LIMITED

HE 53226

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ANDRONICH TRADING LIMITED

ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59976

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59976

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

EMENI INVESTMENTS CORPORATION LTD

HE 80772

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of EMENI INVESTMENTS CORPORATION LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135220

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ACTION FREIGHT LIMITED

HE 137939

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ACTION FREIGHT LIMITED

RTIC RUSSIAN TECHNOLOGIES INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

HE 140903

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of RTIC RUSSIAN TECHNOLOGIES INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

SISI LINES LIMITED

HE 157669

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of SISI LINES LIMITED

PRASKO HOLDING LIMITED

HE 191611

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PRASKO HOLDING LIMITED

CALANTHE HOLDINGS LIMITED

HE 203838

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of CALANTHE HOLDINGS LIMITED

TIEFSHWARZ TRADING LIMITED

HE 204162

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of TIEFSHWARZ TRADING LIMITED

GP GREEN ENERGY ENTERPRISES LIMITED

HE 231490

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of GP GREEN ENERGY ENTERPRISES LIMITED

FIREBREACH BUSINESS SERVICES LIMITED

HE 267215

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of FIREBREACH BUSINESS SERVICES LIMITED

LAMELLA LIMITED

HE 276738

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of LAMELLA LIMITED

LAMELLA LIMITED

HE 276738

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of LAMELLA LIMITED

MAGIC BODY GYM LIMITED

HE 287796

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of MAGIC BODY GYM LIMITED

MAGIC BODY GYM LIMITED

HE 287796

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of MAGIC BODY GYM LIMITED

KVIATEK LIMITED

HE 300600

Related to ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of KVIATEK LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.