ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 13785
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/03/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3260

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOPHISTIC CUT

EE 7810

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of SOPHISTIC CUT

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΦΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7864

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΦΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΦΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7864

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΦΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΛΤΔ

HE 13785

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΛΤΔ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΛΤΔ

HE 13785

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΛΤΔ

K.M. BABY SAFETY

EE 18950

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of K.M. BABY SAFETY

CI-CI CLOTHING

EE 25276

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of CI-CI CLOTHING

FBAR GLAMOROUS ENTERTAINMENT

EE 31029

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of FBAR GLAMOROUS ENTERTAINMENT

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΡΕΠΕΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32685

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΡΕΠΕΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. & S. CLEANTHOUS LIMITED

HE 36943

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of A. & S. CLEANTHOUS LIMITED

Η ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

EE 39013

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of Η ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

KK KRASOMAGAZO

EE 39624

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of KK KRASOMAGAZO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ Α.Μ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40720

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ Α.Μ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

SCIENTUM EDUCATION SERVICES

EE 41283

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Owner of SCIENTUM EDUCATION SERVICES

STEINWAY ESTATE CO LIMITED

HE 41642

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of STEINWAY ESTATE CO LIMITED

Α. & Α. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΡΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45583

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α. & Α. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΡΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & G WATER SPORTS LIMITED

HE 51214

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of K & G WATER SPORTS LIMITED

K & G WATER SPORTS LIMITED

HE 51214

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of K & G WATER SPORTS LIMITED

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52097

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

BELLHOUSE LIMITED

HE 71244

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of BELLHOUSE LIMITED

S & B NOTION (CYPRUS) LIMITED

HE 74293

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of S & B NOTION (CYPRUS) LIMITED

Π.Κ.Α. Α/ΦΟΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 75666

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of Π.Κ.Α. Α/ΦΟΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Κ.Α. Α/ΦΟΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 75666

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Π.Κ.Α. Α/ΦΟΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 78571

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARKLEAN DESIGN LIMITED

HE 83860

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of MARKLEAN DESIGN LIMITED

VOSKARIDES INSTITUTE OF COMPUTERS AND ELECTRONICS LIMITED

HE 90299

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of VOSKARIDES INSTITUTE OF COMPUTERS AND ELECTRONICS LIMITED

ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92740

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

EVRESIS ADVERTISING NETWORK LIMITED

HE 95128

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of EVRESIS ADVERTISING NETWORK LIMITED

D.P.M SPORTS AVENUE LIMITED

HE 101171

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Director of D.P.M SPORTS AVENUE LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument