ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 142067
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/10/03
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΙΤΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Ο.Σ. (ΔΗΜΟΣΙΑ). ΛΤΔ

HE 276966

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΙΤΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Ο.Σ. (ΔΗΜΟΣΙΑ). ΛΤΔ

BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

AE 305

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

HE 865

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

HE 8641

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

S 12573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

G & A LEATHERLAND LIMITED

HE 28364

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G & A LEATHERLAND LIMITED

STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

HE 36330

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

A & A PLANT LIFE LIMITED

HE 46009

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A & A PLANT LIFE LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83428

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

HE 113076

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366943

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AGEK TRADING LTD

ΗΕ 405106

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AGEK TRADING LTD

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΕΛΕΝΗ ΜΕΣΙΤΗ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PANTELIS & SOFOCLIS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 34872

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of PANTELIS & SOFOCLIS CONSTRUCTIONS LIMITED

PANTELIS & SOFOCLIS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 34872

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of PANTELIS & SOFOCLIS CONSTRUCTIONS LIMITED

ARAMEAT LIMITED

HE 134976

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ARAMEAT LIMITED

ARAMEAT LIMITED

HE 134976

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ARAMEAT LIMITED

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΣΑΒΒΑΣ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.