ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

Reg. Number:
S 12573
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
01/08/16
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

AE 305

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

HE 865

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

HE 8641

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

S 12573

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

G & A LEATHERLAND LIMITED

HE 28364

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G & A LEATHERLAND LIMITED

STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

HE 36330

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

A & A PLANT LIFE LIMITED

HE 46009

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A & A PLANT LIFE LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83428

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

HE 113076

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366943

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AGEK TRADING LTD

ΗΕ 405106

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AGEK TRADING LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΩΣΑΙΚΩΝ Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10186

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΩΣΑΙΚΩΝ Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

S 12573

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

G. SOTIRIOU COMPUTER SERVICES

EE 31342

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Owner of G. SOTIRIOU COMPUTER SERVICES

G. AND V. SOTERIOU FASHIONS LIMITED

HE 36396

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of G. AND V. SOTERIOU FASHIONS LIMITED

A.K. NIGHTS PUB LIMITED

HE 47566

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of A.K. NIGHTS PUB LIMITED

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΨΑΡΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49104

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΨΑΡΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΨΑΡΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49104

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΨΑΡΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PERLACO LIMITED

HE 68076

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of PERLACO LIMITED

S. & G. SOTERIOU CENTRE LIMITED

HE 92540

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of S. & G. SOTERIOU CENTRE LIMITED

OREOL MANAGEMENT LIMITED

HE 125088

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of OREOL MANAGEMENT LIMITED

G & F UNISEX BOUTIQUE LIMITED

HE 127698

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of G & F UNISEX BOUTIQUE LIMITED

G & F UNISEX BOUTIQUE LIMITED

HE 127698

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of G & F UNISEX BOUTIQUE LIMITED

A.K. NIGHTS DEVELOPERS LIMITED

HE 136205

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of A.K. NIGHTS DEVELOPERS LIMITED

FIVE SEASONS LIMITED

HE 144495

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of FIVE SEASONS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument