ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 83428
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
31/12/96
Organisation Status: Dissolution following Liquidation
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

AE 305

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

HE 865

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PHAEDON G. CONSTANTINIDES (INSURANCES) LIMITED

ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

HE 8641

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ANDREAS PAPAIOANNOU LIMITED

ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

S 12573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΛΟΓΩΝ

G & A LEATHERLAND LIMITED

HE 28364

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G & A LEATHERLAND LIMITED

STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

HE 36330

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STAVROS & HARIS SERVICES LIMITED

A & A PLANT LIFE LIMITED

HE 46009

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A & A PLANT LIFE LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

HE 80234

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MAKIS AND ANDROS PAPAIOANNOY (JEWELLERY SHOP) LIMITED

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83428

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

HE 113076

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of G.A.N.A. NEXUS SECURITIES LIMITED

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142067

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155353

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΜΑΚΑΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 366943

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AGEK TRADING LTD

ΗΕ 405106

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AGEK TRADING LTD

CYPRI KOI FISHERIES LIMITED

HE 28961

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of CYPRI KOI FISHERIES LIMITED

ALKIONI FISH FARMS LIMITED

HE 48558

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ALKIONI FISH FARMS LIMITED

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83428

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103794

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ORANGE TIGER INVESTMENTS LIMITED

HE 107275

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of ORANGE TIGER INVESTMENTS LIMITED

NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

HE 145466

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

AQUATIC DREAMS LIMITED

HE 156012

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of AQUATIC DREAMS LIMITED

AQUATIC DREAMS (ENTERTAINMENTS) LTD

HE 270849

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of AQUATIC DREAMS (ENTERTAINMENTS) LTD

N. LOPHITIS & ASSOCIATES LTD

ΗΕ 407321

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Director of N. LOPHITIS & ASSOCIATES LTD

N. LOPHITIS & ASSOCIATES LTD

ΗΕ 407321

Related to ΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ who is Secretary of N. LOPHITIS & ASSOCIATES LTD

ALKIONI FISH FARMS LIMITED

HE 48558

Related to ΝΤΙΝΑ ΛΟΦΙΤΟΥ who is Director of ALKIONI FISH FARMS LIMITED

ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83428

Related to ΝΤΙΝΑ ΛΟΦΙΤΟΥ who is Director of ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

HE 145466

Related to ΝΤΙΝΑ ΛΟΦΙΤΟΥ who is Director of NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

HE 145466

Related to ΝΤΙΝΑ ΛΟΦΙΤΟΥ who is Secretary of NICOS LOPHITIS & ASSOCIATES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.