ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 237800
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/09/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

S.N. BRIDE OF THE YEAR

EE 28050

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. BRIDE OF THE YEAR

S.N. BEST NATIONAL COSTUME

EE 28051

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. BEST NATIONAL COSTUME

NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

HE 30887

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

S.N. THE SANCTUARY HEALTH & BEAUTY SPA

EE 32780

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. THE SANCTUARY HEALTH & BEAUTY SPA

BEAUTY FACE OF THE WORLD

EE 40307

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of BEAUTY FACE OF THE WORLD

S.N.B.C. MEDICAL BEAUTY CENTER LIMITED

HE 79645

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of S.N.B.C. MEDICAL BEAUTY CENTER LIMITED

X & S NICOLAOU CO. LIMITED

HE 85674

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of X & S NICOLAOU CO. LIMITED

ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100001

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.C.S. CLEARPEST CO. LIMITED

HE 108756

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of N.C.S. CLEARPEST CO. LIMITED

Α.Ν. NICOLAOU AGROCHEMICALS CO LTD

HE 131669

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Α.Ν. NICOLAOU AGROCHEMICALS CO LTD

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 143603

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 143603

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

X & S (MORGAN) LIMITED

HE 148491

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of X & S (MORGAN) LIMITED

NI - ST TRADING CO LIMITED

HE 161183

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NI - ST TRADING CO LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 237800

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 237800

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

OPLA-GP LIMITED

HE 296540

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of OPLA-GP LIMITED

COSANCO METALS LIMITED

HE 358887

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of COSANCO METALS LIMITED

COSANCO METALS LIMITED

HE 358887

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of COSANCO METALS LIMITED

KORIVAT LIMITED

ΗΕ 394327

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KORIVAT LIMITED

KORIVAT LIMITED

ΗΕ 394327

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of KORIVAT LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "24-03-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument