ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 237800
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/09/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

S.N. BRIDE OF THE YEAR

EE 28050

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. BRIDE OF THE YEAR

S.N. BEST NATIONAL COSTUME

EE 28051

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. BEST NATIONAL COSTUME

NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

HE 30887

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NICOLAOU & NICOLAOU (GOLD PRINTING) LIMITED

S.N. THE SANCTUARY HEALTH & BEAUTY SPA

EE 32780

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. THE SANCTUARY HEALTH & BEAUTY SPA

BEAUTY FACE OF THE WORLD

EE 40307

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of BEAUTY FACE OF THE WORLD

S.N.B.C. MEDICAL BEAUTY CENTER LIMITED

HE 79645

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of S.N.B.C. MEDICAL BEAUTY CENTER LIMITED

X & S NICOLAOU CO. LIMITED

HE 85674

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of X & S NICOLAOU CO. LIMITED

ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100001

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.C.S. CLEARPEST CO. LIMITED

HE 108756

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of N.C.S. CLEARPEST CO. LIMITED

Α.Ν. NICOLAOU AGROCHEMICALS CO LTD

HE 131669

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of Α.Ν. NICOLAOU AGROCHEMICALS CO LTD

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 143603

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 143603

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

X & S (MORGAN) LIMITED

HE 148491

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of X & S (MORGAN) LIMITED

NI - ST TRADING CO LIMITED

HE 161183

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NI - ST TRADING CO LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 237800

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 237800

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

OPLA-GP LIMITED

HE 296540

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of OPLA-GP LIMITED

COSANCO METALS LIMITED

HE 358887

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of COSANCO METALS LIMITED

COSANCO METALS LIMITED

HE 358887

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of COSANCO METALS LIMITED

KORIVAT LIMITED

ΗΕ 394327

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of KORIVAT LIMITED

KORIVAT LIMITED

ΗΕ 394327

Related to ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of KORIVAT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.