ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 243111
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/12/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

AYIA THEKLA SUPERMARKET

EE 27148

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Owner of AYIA THEKLA SUPERMARKET

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

Π.ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 378814

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of Π.ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 79654

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128730

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of PITCH LIMITED

XTRO (CYPRUS) LIMITED

HE 223092

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of XTRO (CYPRUS) LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

FRINEOM LIMITED

HE 362474

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of FRINEOM LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.