ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 80221
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/07/96
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEDRA PETS LIMITED

HE 103095

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of LEDRA PETS LIMITED

LEDRA PETS LIMITED

HE 103095

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of LEDRA PETS LIMITED

G.T. CYSTOCKS LIMITED

HE 106323

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of G.T. CYSTOCKS LIMITED

G.T. CYSTOCKS LIMITED

HE 106323

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of G.T. CYSTOCKS LIMITED

LEDRA FISH MARKETS LIMITED

HE 110059

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of LEDRA FISH MARKETS LIMITED

YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 79654

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128730

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of PITCH LIMITED

XTRO (CYPRUS) LIMITED

HE 223092

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of XTRO (CYPRUS) LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

FRINEOM LIMITED

HE 362474

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of FRINEOM LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.