ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 80221
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/07/96
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEDRA PETS LIMITED

HE 103095

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of LEDRA PETS LIMITED

LEDRA PETS LIMITED

HE 103095

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of LEDRA PETS LIMITED

G.T. CYSTOCKS LIMITED

HE 106323

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of G.T. CYSTOCKS LIMITED

G.T. CYSTOCKS LIMITED

HE 106323

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of G.T. CYSTOCKS LIMITED

LEDRA FISH MARKETS LIMITED

HE 110059

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Secretary of LEDRA FISH MARKETS LIMITED

YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 79654

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80221

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΤΖΙΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128730

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PITCH LIMITED

HE 160928

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of PITCH LIMITED

XTRO (CYPRUS) LIMITED

HE 223092

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of XTRO (CYPRUS) LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

HE 243111

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗ ΛΤΔ

FRINEOM LIMITED

HE 362474

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ who is Director of FRINEOM LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument