ΠΑΝΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 25511
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/11/85
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΑΝΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25511

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GRIETA TRADING LIMITED

HE 127812

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of GRIETA TRADING LIMITED

ANDROS THEOPEMPTOU SKIP LIMITED

HE 146559

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ANDROS THEOPEMPTOU SKIP LIMITED

ANDROS THEOPEMPTOU SKIP LIMITED

HE 146559

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ANDROS THEOPEMPTOU SKIP LIMITED

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Β. ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑΚΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 341626

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Β. ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑΚΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HARTICO LIMITED

AE 930

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of HARTICO LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

THE CONCORDE PIGGERY FARM LIMITED

HE 8335

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of THE CONCORDE PIGGERY FARM LIMITED

THE CONCORDE PIGGERY FARM LIMITED

HE 8335

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of THE CONCORDE PIGGERY FARM LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

S 8352

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

D.P. PRESS & CO

S 9400

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of D.P. PRESS & CO

M.M.P. CAFE

S 9774

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of M.M.P. CAFE

P & K NO LIMIT

S 10428

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of P & K NO LIMIT

C.M.C. CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANTS

S 10491

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of C.M.C. CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANTS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΜΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10842

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΜΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΜΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10842

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΜΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P. PANAYIOTOU COMPUCAD SERVICES

EE 11148

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of P. PANAYIOTOU COMPUCAD SERVICES

SELENIOR NON-METALLICS LIMITED

HE 11430

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of SELENIOR NON-METALLICS LIMITED

P.C. ''DRINKERS & SMOKERS''

S 11788

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of P.C. ''DRINKERS & SMOKERS''

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 11945

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LIMITED

HE 12013

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of CHRIS JOANNOU PUBLIC LIMITED

PS ACTIVECY EVENTS

S 12571

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of PS ACTIVECY EVENTS

MITSIOS TRADING LIMITED

HE 14068

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of MITSIOS TRADING LIMITED

MITSIOS TRADING LIMITED

HE 14068

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of MITSIOS TRADING LIMITED

CYP-CANA ALARMS LIMITED

HE 15839

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of CYP-CANA ALARMS LIMITED

P.P. VECTRA ELECTRONICS

EE 17437

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of P.P. VECTRA ELECTRONICS

L.E MOBILE ART

EE 18561

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of L.E MOBILE ART

EVDOMI TECHNI

EE 19271

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of EVDOMI TECHNI

PANAYIOTIS PANAYIOTOU HAIR ART

EE 19637

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of PANAYIOTIS PANAYIOTOU HAIR ART

ΠΑΝΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25511

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΠΑΝΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.