ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 26027
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/01/86
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26027

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.K. DIGITAL HI - FI LIMITED

HE 48742

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.K. DIGITAL HI - FI LIMITED

MI. KO. DEVELOPERS LIMITED

HE 142709

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of MI. KO. DEVELOPERS LIMITED

MI. KO. DEVELOPERS LIMITED

HE 142709

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of MI. KO. DEVELOPERS LIMITED

PLUS MARKETING LIMITED

HE 163207

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PLUS MARKETING LIMITED

PLUS MARKETING LIMITED

HE 163207

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PLUS MARKETING LIMITED

MP PRIMAVERA ITALIANA ENTERPRISES LIMITED

HE 163592

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of MP PRIMAVERA ITALIANA ENTERPRISES LIMITED

MP PRIMAVERA ITALIANA ENTERPRISES LIMITED

HE 163592

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of MP PRIMAVERA ITALIANA ENTERPRISES LIMITED

P.M.N.C. AUDIO INNOVATIONS LIMITED

HE 177331

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.M.N.C. AUDIO INNOVATIONS LIMITED

DOMUS K.L.T. LIMITED

HE 181026

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of DOMUS K.L.T. LIMITED

DOMUS K.L.T. LIMITED

HE 181026

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of DOMUS K.L.T. LIMITED

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 195833

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.P. HIGHTECH POOLS ENTERPRISES LIMITED

HE 213553

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of M.P. HIGHTECH POOLS ENTERPRISES LIMITED

G.P. INTERFOODS LIMITED

HE 304241

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of G.P. INTERFOODS LIMITED

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

EE 3682

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Φ.Ξ. ΠΑΝΓΡΑΦΙΚΟ

EE 11554

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of Φ.Ξ. ΠΑΝΓΡΑΦΙΚΟ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13570

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PENE FARMAS CO. LIMITED

HE 15340

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PENE FARMAS CO. LIMITED

PENE FARMAS CO. LIMITED

HE 15340

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of PENE FARMAS CO. LIMITED

ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26027

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26027

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΝΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26675

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΕΛΝΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHAPAN GARAGE SERVICE STATION

EE 27121

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHAPAN GARAGE SERVICE STATION

N & M GEM LIMITED

HE 35537

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of N & M GEM LIMITED

HMW CYPRUS VILLAGE PRODUCTS

EE 37916

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of HMW CYPRUS VILLAGE PRODUCTS

E.F.S. ENGERGY SAVING ENGINEERING SERVICES LIMITED

HE 44345

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of E.F.S. ENGERGY SAVING ENGINEERING SERVICES LIMITED

LA SPENZIA PIZZA LIMITED

HE 61431

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LA SPENZIA PIZZA LIMITED

LA SPENZIA PIZZA LIMITED

HE 61431

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of LA SPENZIA PIZZA LIMITED

FITMI RESTAURANT LIMITED

HE 84636

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of FITMI RESTAURANT LIMITED

FITMI RESTAURANT LIMITED

HE 84636

Potentially Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of FITMI RESTAURANT LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument