ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 13570
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/02/80
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13570

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANTONIS KKOULOS PETROL STATION LIMITED

HE 56793

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ANTONIS KKOULOS PETROL STATION LIMITED

ECLAW FIDUCIARY SERVICES LTD

HE 347149

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ECLAW FIDUCIARY SERVICES LTD

ECLAW FIDUCIARY SERVICES LTD

HE 347149

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ECLAW FIDUCIARY SERVICES LTD

ECLAW NOMINEES LTD

HE 347150

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ECLAW NOMINEES LTD

ECLAW NOMINEES LTD

HE 347150

Related to ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ECLAW NOMINEES LTD

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

EE 3682

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Φ.Ξ. ΠΑΝΓΡΑΦΙΚΟ

EE 11554

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of Φ.Ξ. ΠΑΝΓΡΑΦΙΚΟ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13570

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PENE FARMAS CO. LIMITED

HE 15340

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PENE FARMAS CO. LIMITED

PENE FARMAS CO. LIMITED

HE 15340

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of PENE FARMAS CO. LIMITED

ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26027

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26027

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΛΑΚ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΝΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26675

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΕΛΝΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHAPAN GARAGE SERVICE STATION

EE 27121

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHAPAN GARAGE SERVICE STATION

N & M GEM LIMITED

HE 35537

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of N & M GEM LIMITED

HMW CYPRUS VILLAGE PRODUCTS

EE 37916

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of HMW CYPRUS VILLAGE PRODUCTS

E.F.S. ENGERGY SAVING ENGINEERING SERVICES LIMITED

HE 44345

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of E.F.S. ENGERGY SAVING ENGINEERING SERVICES LIMITED

LA SPENZIA PIZZA LIMITED

HE 61431

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LA SPENZIA PIZZA LIMITED

LA SPENZIA PIZZA LIMITED

HE 61431

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of LA SPENZIA PIZZA LIMITED

FITMI RESTAURANT LIMITED

HE 84636

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of FITMI RESTAURANT LIMITED

FITMI RESTAURANT LIMITED

HE 84636

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of FITMI RESTAURANT LIMITED

Π. & Α. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113954

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Π. & Α. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARIOS & NEOFYTOS AUTOPARK LIMITED

HE 117605

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MARIOS & NEOFYTOS AUTOPARK LIMITED

HYCREST PROPERTIES LIMITED

HE 127756

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of HYCREST PROPERTIES LIMITED

HYCREST PROPERTIES LIMITED

HE 127756

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of HYCREST PROPERTIES LIMITED

Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136767

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGE ALEXANDER CHARALAMBOUS LIMITED

HE 138118

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of GEORGE ALEXANDER CHARALAMBOUS LIMITED

A.N. HARALCO LIMITED

HE 142954

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.N. HARALCO LIMITED

N. + S. MARAMCO DEVELOPMENTS LIMITED

HE 143004

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of N. + S. MARAMCO DEVELOPMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.