ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 277355
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/11/10
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

HE 6503

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37720

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

HE 77565

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 277355

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 277355

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument