ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 9918
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/09/77
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

HE 6503

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37720

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

HE 77565

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 277355

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΕΛΕΝΑ Α ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

S 10289

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is General Partner of ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΜΑΡΙΟΣ Α ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.