ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Reg. Number:
S 10289
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
17/02/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

S 10289

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is General Partner of ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

G. PASTELLAS CAPELLI RICCI

EE 12064

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Owner of G. PASTELLAS CAPELLI RICCI

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43171

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CAPELLI RICCI LIMITED

HE 76001

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of CAPELLI RICCI LIMITED

CAPELLI RICCI LIMITED

HE 76001

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of CAPELLI RICCI LIMITED

G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

HE 77565

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

K.P MOTOZONE LTD

HE 246144

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of K.P MOTOZONE LTD

ΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 374636

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 374636

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of ΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

S 10289

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is General Partner of ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.