ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 240448
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/10/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

HE 6503

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ALFA MOTOR AGENCY LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37720

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

HE 77565

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of G & A PASTELLAS BROS LAND & DEVELOPMENT LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 277355

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ who is Director of ΑΝ. ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9918

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

S 10289

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is General Partner of ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240448

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΤΕΛΛΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument