''ΕΝΦΙΑΛΗ'' Ν.Π. ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 299998
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/01/12
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

''ΕΝΦΙΑΛΗ'' Ν.Π. ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ

HE 299998

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ''ΕΝΦΙΑΛΗ'' Ν.Π. ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ ΦΙΑΛΗ ΛΤΔ

HE 337550

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ ΦΙΑΛΗ ΛΤΔ

FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

HE 6324

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SNAKE BOUTIQUE

EE 7572

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE BOUTIQUE

SNAKE COCKTAIL BAR

EE 7612

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE COCKTAIL BAR

ESPY MODE

EE 7774

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of ESPY MODE

ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

S 8705

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

S 11051

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

VILLA FIORIO RESTAURANT

EE 11078

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of VILLA FIORIO RESTAURANT

INSPIRATION GALLERY

EE 11117

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of INSPIRATION GALLERY

P & T LEISURE BOATS

S 11404

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of P & T LEISURE BOATS

ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11494

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PARK CORNER

EE 11701

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of PARK CORNER

CHAT BOTTE SNACK BAR

EE 11702

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of CHAT BOTTE SNACK BAR

FOOLS AND HORSES PUB

EE 11705

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of FOOLS AND HORSES PUB

XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

S 11869

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

UNITED PHARMACAL LIMITED

HE 11961

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of UNITED PHARMACAL LIMITED

K & P AGRICULTURESOFT

S 12254

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of K & P AGRICULTURESOFT

PP & PC BAY BEACH BAR MAZOTOS

S 12283

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of PP & PC BAY BEACH BAR MAZOTOS

TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

HE 13332

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

HE 13332

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

HE 21698

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

HE 21698

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

A.P.G. HAIR SHOP

EE 22357

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of A.P.G. HAIR SHOP

P.P. PHOTO STUDIO PROFILO

EE 22388

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of P.P. PHOTO STUDIO PROFILO

I.X. VISION DIGITAL STUDIO

EE 26349

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of I.X. VISION DIGITAL STUDIO

INVADERS GAMES LIMITED

HE 26536

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of INVADERS GAMES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument