ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 43046
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
20/02/91
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

HONEY GIRL

EE 2840

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of HONEY GIRL

D.H.C. CHARTERED QUANTITY SURVEYORS

S 10307

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of D.H.C. CHARTERED QUANTITY SURVEYORS

DHC & KYRIAKIDES PARTNERS

S 10618

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of DHC & KYRIAKIDES PARTNERS

MAX SUN CHRISTODOULOU

EE 14330

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of MAX SUN CHRISTODOULOU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18840

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

EE 39629

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

SIMPLY BLUE

EE 41042

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of SIMPLY BLUE

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43046

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43046

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NAK ENGINEERS LIMITED

HE 43626

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of NAK ENGINEERS LIMITED

ANDRE CHRISTODOULOU & MELITSA MICHAEL CHIC FASHION LIMITED

HE 44107

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ANDRE CHRISTODOULOU & MELITSA MICHAEL CHIC FASHION LIMITED

ANDRE CHRISTODOULOU & MELITSA MICHAEL CHIC FASHION LIMITED

HE 44107

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ANDRE CHRISTODOULOU & MELITSA MICHAEL CHIC FASHION LIMITED

P.E.B. (INDOCHINA) LIMITED

HE 66491

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of P.E.B. (INDOCHINA) LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107674

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107674

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

OWJ (ASIA) LIMITED

HE 141281

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of OWJ (ASIA) LIMITED

OWJ (ASIA) LIMITED

HE 141281

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of OWJ (ASIA) LIMITED

M. D. P. ENTERPRISES LTD

HE 176533

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of M. D. P. ENTERPRISES LTD

A & C GOLDEN CHOICE PROPERTY DEVELOPERS LTD

HE 220759

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of A & C GOLDEN CHOICE PROPERTY DEVELOPERS LTD

A & C GOLDEN CHOICE PROPERTY DEVELOPERS LTD

HE 220759

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of A & C GOLDEN CHOICE PROPERTY DEVELOPERS LTD

SAVVAS & A CONSULTING SERVICES LTD

HE 224547

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of SAVVAS & A CONSULTING SERVICES LTD

P. A. CHRISTODOULOU PLANTATIONS LTD

HE 239977

Related to ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of P. A. CHRISTODOULOU PLANTATIONS LTD

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

HE 798

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1752

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2101

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3261

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

LILICHI - BIZOUDERIA

EE 7837

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of LILICHI - BIZOUDERIA

AVICHA INVESTMENTS LIMITED

HE 9852

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of AVICHA INVESTMENTS LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

EE 11248

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

LENACHRIS LIMITED

HE 28090

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of LENACHRIS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.