Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 48432
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/03/92
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ Γ. ΠΑΜΠΟΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26277

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ Γ. ΠΑΜΠΟΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

EE 44822

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

TOTALFILL LIMITED

HE 105306

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of TOTALFILL LIMITED

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

HE 205462

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

HE 205462

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ

GIORGALLAS & CONSTANTINOU TRADING LTD

HE 256787

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GIORGALLAS & CONSTANTINOU TRADING LTD

GIORGALLAS & CONSTANTINOU TRADING LTD

HE 256787

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of GIORGALLAS & CONSTANTINOU TRADING LTD

GLOBAL KTIMAGORA LTD

HE 367096

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GLOBAL KTIMAGORA LTD

GLOBAL KTIMAGORA LTD

HE 367096

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of GLOBAL KTIMAGORA LTD

PAKONEO FAMILY PROPERTY MANAGEMENT LTD

ΗΕ 396825

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PAKONEO FAMILY PROPERTY MANAGEMENT LTD

PAKONEO FAMILY PROPERTY MANAGEMENT LTD

ΗΕ 396825

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PAKONEO FAMILY PROPERTY MANAGEMENT LTD

G.M. CONSTANTINOU BETTING ENTERPRISES LIMITED

ΗΕ 387149

Potentially Related to ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of G.M. CONSTANTINOU BETTING ENTERPRISES LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

EE 8780

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

C.H.C. MICROCHEMICA

EE 8812

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of C.H.C. MICROCHEMICA

Z & C CONNECT IT SERVICES

S 12074

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of Z & C CONNECT IT SERVICES

B.L.I. INSTITUTE

EE 14495

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of B.L.I. INSTITUTE

PICOLISSIMA LIMITED

HE 15224

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PICOLISSIMA LIMITED

COMPUTER MADNESS

EE 17974

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of COMPUTER MADNESS

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

CHARALAMBEX LIMITED

HE 21689

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBEX LIMITED

K.P.C. RAMCOM

EE 25139

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of K.P.C. RAMCOM

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

EE 37954

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

HE 42631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

P.C. ENJOY BISTRO

EE 45255

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of P.C. ENJOY BISTRO

CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

HE 46336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

HE 48654

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument