ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

Reg. Number:
EE 37954
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
30/08/12
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

EE 8780

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

C.H.C. MICROCHEMICA

EE 8812

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of C.H.C. MICROCHEMICA

Z & C CONNECT IT SERVICES

S 12074

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of Z & C CONNECT IT SERVICES

B.L.I. INSTITUTE

EE 14495

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of B.L.I. INSTITUTE

PICOLISSIMA LIMITED

HE 15224

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PICOLISSIMA LIMITED

COMPUTER MADNESS

EE 17974

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of COMPUTER MADNESS

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

CHARALAMBEX LIMITED

HE 21689

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBEX LIMITED

K.P.C. RAMCOM

EE 25139

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of K.P.C. RAMCOM

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

EE 37954

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

HE 42631

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

P.C. ENJOY BISTRO

EE 45255

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of P.C. ENJOY BISTRO

CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

HE 46336

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

HE 48654

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

HE 52233

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

HE 58336

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

P.C. DECIBEL LIMITED

HE 62166

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of P.C. DECIBEL LIMITED

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89306

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COMPUWISE SYSTEMS LIMITED

HE 99336

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of COMPUWISE SYSTEMS LIMITED

LATEMIL LIMITED

HE 105379

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of LATEMIL LIMITED

B.B.K. ALEX WOOD TRADING LIMITED

HE 109494

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of B.B.K. ALEX WOOD TRADING LIMITED

A. CH. DECO PROPERTIES LIMITED

HE 110382

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A. CH. DECO PROPERTIES LIMITED

ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122904

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

T.M & X.K ENTERPRISES LIMITED

HE 134697

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of T.M & X.K ENTERPRISES LIMITED

CONSTANTINOU & SONS CATERING LIMITED

HE 138446

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of CONSTANTINOU & SONS CATERING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.