ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 89306
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/10/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

COSTAS STYLIANOU & SON (ESTATES) LIMITED

HE 27791

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of COSTAS STYLIANOU & SON (ESTATES) LIMITED

KFIVE TRANSPORTATION

EE 38382

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of KFIVE TRANSPORTATION

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89306

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89306

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 96443

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 96443

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANMED CYPRUS LIMITED

HE 205607

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ANMED CYPRUS LIMITED

D. KARANICOLAS TRANSPORTS LIMITED

HE 220685

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of D. KARANICOLAS TRANSPORTS LIMITED

D. KARANICOLAS TRANSPORTS LIMITED

HE 220685

Potentially Related to ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of D. KARANICOLAS TRANSPORTS LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

EE 8780

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

C.H.C. MICROCHEMICA

EE 8812

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of C.H.C. MICROCHEMICA

Z & C CONNECT IT SERVICES

S 12074

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of Z & C CONNECT IT SERVICES

B.L.I. INSTITUTE

EE 14495

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of B.L.I. INSTITUTE

PICOLISSIMA LIMITED

HE 15224

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PICOLISSIMA LIMITED

COMPUTER MADNESS

EE 17974

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of COMPUTER MADNESS

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

CHARALAMBEX LIMITED

HE 21689

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBEX LIMITED

K.P.C. RAMCOM

EE 25139

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of K.P.C. RAMCOM

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

EE 37954

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

HE 42631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

P.C. ENJOY BISTRO

EE 45255

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of P.C. ENJOY BISTRO

CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

HE 46336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

HE 48654

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

HE 52233

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

HE 58336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument