ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6588
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/04/74
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ALLIED FERTILIZERS COMPANY LIMITED

HE 50279

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ALLIED FERTILIZERS COMPANY LIMITED

ESPERCON CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 58256

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ESPERCON CONSTRUCTIONS LIMITED

ELVEDEN SERVICES LIMITED

HE 83995

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ELVEDEN SERVICES LIMITED

ICELAND LIMITED

HE 110222

Potentially Related to ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ICELAND LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6588

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΛΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

EE 8780

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROOTS AND BLOSSOMS GREEN HOUSE

C.H.C. MICROCHEMICA

EE 8812

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of C.H.C. MICROCHEMICA

Z & C CONNECT IT SERVICES

S 12074

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of Z & C CONNECT IT SERVICES

B.L.I. INSTITUTE

EE 14495

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of B.L.I. INSTITUTE

PICOLISSIMA LIMITED

HE 15224

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PICOLISSIMA LIMITED

COMPUTER MADNESS

EE 17974

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of COMPUTER MADNESS

CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

HE 20947

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARIS & MICHEL PACOMICO CO LIMITED

CHARALAMBEX LIMITED

HE 21689

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBEX LIMITED

K.P.C. RAMCOM

EE 25139

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of K.P.C. RAMCOM

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

EE 37954

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PK CONNECT MULTIMEDIA & COMPUTERS

GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

HE 42631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GABRIEL ZEMBYLAS INTERIOR CO LIMITED

P.C. ENJOY BISTRO

EE 45255

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of P.C. ENJOY BISTRO

CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

HE 46336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CH. & CH. CONSTANTINOU LIMITED

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48432

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Π & Χ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ (ΜΟΝΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

HE 48654

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of M. CONSTANTINOU (LYSSIOTIS) JEWELLERY LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

HE 49631

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of CHARALAMBOS CONSTANTINOU ACCESSORIES LIMITED

C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

HE 52233

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED

AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

HE 58336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of AQUALUNG TRADING COMPANY LIMITED

P.C. DECIBEL LIMITED

HE 62166

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of P.C. DECIBEL LIMITED

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89306

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Χ & Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COMPUWISE SYSTEMS LIMITED

HE 99336

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of COMPUWISE SYSTEMS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument