ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 55777
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/08/93
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55777

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55777

Potentially Related to ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

INFORTRADE COMMERCIAL INFORMATION SERVICE

EE 2701

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of INFORTRADE COMMERCIAL INFORMATION SERVICE

ANDREAS CHRYSOSTOMOU & CO. DRILLING CONTRACTORS

S 6113

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ANDREAS CHRYSOSTOMOU & CO. DRILLING CONTRACTORS

TRESCMA COMPANY LIMITED

HE 8572

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of TRESCMA COMPANY LIMITED

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

S 9373

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝ. ΣΕ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12514

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝ. ΣΕ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ

F.A. GUARDIANS TRAINING CENTER

S 12597

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of F.A. GUARDIANS TRAINING CENTER

CHRYSOSTOMOU BROS DEVELOPERS LIMITED

HE 13498

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CHRYSOSTOMOU BROS DEVELOPERS LIMITED

A.I.K. TAVERN LIMITED

HE 32563

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of A.I.K. TAVERN LIMITED

ANDROTHELLO SELF DRIVE CARS LIMITED

HE 35682

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ANDROTHELLO SELF DRIVE CARS LIMITED

MORELIA FASHIONS (DRESS MANUFACTURING) LIMITED

HE 45158

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MORELIA FASHIONS (DRESS MANUFACTURING) LIMITED

DTL ECO-AIR SUPPLIERS & SERVICES

EE 46414

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of DTL ECO-AIR SUPPLIERS & SERVICES

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55777

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55777

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Assistant Secretary of ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56916

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

LOGICNET INFORMATION SYSTEMS LIMITED

HE 69838

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of LOGICNET INFORMATION SYSTEMS LIMITED

Α & Χ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76399

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Α & Χ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.A. MACRONISSOS FAMILY MANAGEMENT CO LIMITED

HE 76611

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of N.A. MACRONISSOS FAMILY MANAGEMENT CO LIMITED

INFOWORLD LIMITED

HE 77530

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of INFOWORLD LIMITED

A. CHRYSOSTOMOU & SON INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

HE 86934

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of A. CHRYSOSTOMOU & SON INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Α & Σ ΠΟΤΑΜΙΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88221

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Α & Σ ΠΟΤΑΜΙΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95167

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Α. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Α.Τ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 96850

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Κ.Α.Τ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΕΡΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98815

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΣΤΕΡΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & N CHRYSOSTOMOU CO LIMITED

HE 120019

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of A & N CHRYSOSTOMOU CO LIMITED

V & A CHRYSOSTOMOU TRADING LIMITED

HE 128374

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of V & A CHRYSOSTOMOU TRADING LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 130566

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΡΟΣ ΧΡ. & ΚΟΚΟΣ Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135098

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΟΣ ΧΡ. & ΚΟΚΟΣ Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΡΟΣ ΧΡ. & ΚΟΚΟΣ Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135098

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΑΝΤΡΟΣ ΧΡ. & ΚΟΚΟΣ Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument