ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΣΕ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 8603
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/11/76
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

KALOS HOLIDAY HOLDINGS LIMITED

HE 2683

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of KALOS HOLIDAY HOLDINGS LIMITED

ADONIS CLUB MANAGEMENT LIMITED

HE 4796

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ADONIS CLUB MANAGEMENT LIMITED

PHALIRON ESTATES LIMITED

HE 6301

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of PHALIRON ESTATES LIMITED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΣΕ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8603

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΣΕ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DYNASTY DEVELOPMENTS LIMITED

HE 17008

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of DYNASTY DEVELOPMENTS LIMITED

OSTRIA YACHTING LIMITED

HE 135481

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of OSTRIA YACHTING LIMITED

SUN SEA (SS) DEVELOPMENTS LIMITED

HE 137044

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of SUN SEA (SS) DEVELOPMENTS LIMITED

AA LIFESTYLE CENTRE LIMITED

HE 137047

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of AA LIFESTYLE CENTRE LIMITED

ADOKALOS LIMITED

HE 155406

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ADOKALOS LIMITED

ADOKALOS HOLDINGS LTD

HE 322160

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ADOKALOS HOLDINGS LTD

ADOKALOS HOLDINGS LTD

HE 322160

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Secretary of ADOKALOS HOLDINGS LTD

OSTRIA SAILING LTD

ΗΕ 406774

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of OSTRIA SAILING LTD

OSTRIA SAILING LTD

ΗΕ 406774

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Secretary of OSTRIA SAILING LTD

SUN SEA (SS) DEVELOPMENTS LIMITED

HE 137044

Potentially Related to ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Secretary of SUN SEA (SS) DEVELOPMENTS LIMITED

KALOS HOLIDAY HOLDINGS LIMITED

HE 2683

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of KALOS HOLIDAY HOLDINGS LIMITED

EIFFEL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 3656

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of EIFFEL CONSTRUCTIONS LIMITED

EIFFEL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 3656

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of EIFFEL CONSTRUCTIONS LIMITED

KALOS ESTATES LIMITED

HE 4639

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of KALOS ESTATES LIMITED

KALOS ESTATES LIMITED

HE 4639

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of KALOS ESTATES LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4668

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4668

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PHALIRON ESTATES LIMITED

HE 6301

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of PHALIRON ESTATES LIMITED

PHALIRON ESTATES LIMITED

HE 6301

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of PHALIRON ESTATES LIMITED

F.C.I. LIMITED

HE 7644

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of F.C.I. LIMITED

F.C.I. LIMITED

HE 7644

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of F.C.I. LIMITED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΣΕ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8603

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΣΕ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DYNASTY DEVELOPMENTS LIMITED

HE 17008

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of DYNASTY DEVELOPMENTS LIMITED

IDEA HOLIDAY & HOME FINDER LIMITED

HE 17617

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Director of IDEA HOLIDAY & HOME FINDER LIMITED

CBN CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK LIMITED

HE 21399

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of CBN CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK LIMITED

GN GLOBAL BROADCAST NEWS LIMITED

HE 34093

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗ who is Secretary of GN GLOBAL BROADCAST NEWS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument