Α. & Μ. (ΟΙΝΟΧΩΡΙ) & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 10984
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
21/09/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

A.K. PANELECTRICA

EE 1338

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.K. PANELECTRICA

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

JINA LIZA

EE 3521

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of JINA LIZA

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5382

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

HE 5853

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

S 6142

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

KYCLOMA VIDEO HOUSE

S 8346

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of KYCLOMA VIDEO HOUSE

BABY BOOM YOUNG FASHION

EE 8641

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of BABY BOOM YOUNG FASHION

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

S 9035

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

E.M.P. SERVICES

EE 9101

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of E.M.P. SERVICES

ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

S 9258

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

ΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9274

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Π.Α.Σ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

S 9443

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of Α.Π.Α.Σ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

S 9834

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

D.S.D. SOUND DESIGN

S 10194

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of D.S.D. SOUND DESIGN

TRICOL MEDIA & ADVERTISING

S 10658

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of TRICOL MEDIA & ADVERTISING

Α. & Μ. (ΟΙΝΟΧΩΡΙ) & ΣΙΑ

S 10984

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of Α. & Μ. (ΟΙΝΟΧΩΡΙ) & ΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΤΣΙΗΚΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11162

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (ΤΣΙΗΚΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11412

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GADGETONIACS

S 11992

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of GADGETONIACS

TURBO CAR WASH (AGLANTZIA)

S 12299

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of TURBO CAR WASH (AGLANTZIA)

CROSS SCIENCE

S 12676

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of CROSS SCIENCE

CONSTANDY COURT TOURIST APARTMENTS

EE 15985

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of CONSTANDY COURT TOURIST APARTMENTS

KING-KONG GARAGE

EE 19181

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of KING-KONG GARAGE

A.T.K. MUSIC

EE 20006

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.T.K. MUSIC

PANTELCO DEVELOPMENTS LIMITED

HE 20071

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of PANTELCO DEVELOPMENTS LIMITED

EUROBULK MARINE LIMITED

HE 21637

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of EUROBULK MARINE LIMITED

TYPOLYSIS PRINT WORKS

EE 21932

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of TYPOLYSIS PRINT WORKS

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument