Α/ΦΟΙ Μ&Κ ΜΙΧΑΗΛ

Reg. Number:
S 12438
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
01/09/15
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΕΝΤΡΟΝ Ο ΚΥΡΙΛΛΗΣ

S 3281

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΚΕΝΤΡΟΝ Ο ΚΥΡΙΛΛΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5447

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΣΚΥΡΟΠΟΙΙΑ ΚΑΞΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ

S 6483

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

S 6913

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ

K.P. MICHAEL SERVICES AND MARKETING

EE 6948

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of K.P. MICHAEL SERVICES AND MARKETING

ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

S 11051

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

CHR. PARPAS ESTATES AGENT PARTNERSHIP

S 12139

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of CHR. PARPAS ESTATES AGENT PARTNERSHIP

Α/ΦΟΙ Μ&Κ ΜΙΧΑΗΛ

S 12438

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of Α/ΦΟΙ Μ&Κ ΜΙΧΑΗΛ

MICHAEL & SHEHADA CONSTRUCTION

S 12731

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of MICHAEL & SHEHADA CONSTRUCTION

STARLIGHT CLEANING SERVICES

EE 12787

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of STARLIGHT CLEANING SERVICES

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

EKTASIS ENTERPRISES

EE 22258

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of EKTASIS ENTERPRISES

HOBBY STATIONERS LIMITED

HE 23372

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of HOBBY STATIONERS LIMITED

HOBBY STATIONERS LIMITED

HE 23372

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of HOBBY STATIONERS LIMITED

KILIKIA HOLISTIC HOLIDAYS LIMITED

HE 36349

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of KILIKIA HOLISTIC HOLIDAYS LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΤΣΑΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36993

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΤΣΑΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LOMAXCO LIMITED

HE 56126

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LOMAXCO LIMITED

Λ. & Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57607

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Λ. & Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COSTRUNEX LIMITED

HE 63164

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of COSTRUNEX LIMITED

KYRIAKOS SUPERMARKET LIMITED

HE 67130

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of KYRIAKOS SUPERMARKET LIMITED

FELINKA HOLDINGS LIMITED

HE 68332

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of FELINKA HOLDINGS LIMITED

ITG SHIPPING LIMITED

HE 70211

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ITG SHIPPING LIMITED

LONIMENT TRADING LIMITED

HE 71010

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LONIMENT TRADING LIMITED

PLASTNIC LIMITED

HE 73285

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PLASTNIC LIMITED

NUTACO LIMITED

HE 78129

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of NUTACO LIMITED

EVERLEIGH LIMITED

HE 80598

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of EVERLEIGH LIMITED

CAPRICEX LIMITED

HE 84299

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CAPRICEX LIMITED

V.G.B. LIMITED

HE 84393

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of V.G.B. LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument